Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Телефонний довідник Міністерства освіти і науки України

Станом на лютий 2012, джерело: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/telefonnij-dovidnik

01135, м. Київ, проспект Перемоги ,10 Тел.486-24-42, Факс 236-10-49 ministry@mon.gov.ua

Керівництво[]

 • ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович — Міністр — 226-26-61
 • СУЛІМА Євген Миколайович — Перший Заступник Міністра — 226-26-71
 • ЖЕБРОВСЬКИЙ Борис Михайлович — Заступник Міністра — 236-60-08 226-32-90
 • КУЛІКОВ Петро Мусійович - Заступник Міністра – керівник апарату 236-20-96 226-31-82

Департамент управління справами[]

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Олег Віталійович Директор департаменту 486 -15-75 236-50-29 т/ф

Відділ документального забезпечення

 • ПОСЛАВСЬКИЙ Іван Володимирович Заступник директора департаменту – начальник відділу 486 -79-07
 • АНТОНЮК Наталія Іванівна Головний спеціаліст 486 -77-63

Відділ організаційної роботи

 • ВАСЕЧКО Тетяна Костянтинівна Начальник відділу 486 -78-36

Архів (вул. Довженко, 3)

 • КОНОТОВСЬКА Алла Анатоліївна Головний спеціаліст 456-74-27

Відділ матеріально-технічного забезпечення

 • АМРУЗОВ Мераб Татікович Начальник відділу 486-29-42

Відділ управління державним майном та підприємствами

 • ЗАПОЛЬСЬКА Наталія Михайлівна Начальник відділу 486-21-40

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти[]

ЄРЕСЬКО Олег Вікторович Директор департаменту 486 -10-38

Відділ дошкільної та початкової освіти

 • ПАНАСЮК Тамара Вікторівна Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-75-50

Відділ взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування

 • БУДЕННА Ірина Миколаївна Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-26-34

Відділ інклюзивної освіти та інтернатних закладів

 • ШИНКАРЕНКО Віра Іванівна Начальник відділу 486-28-49

Відділ експериментальної педагогіки та управління освітою

Відділ змісту середньої освіти та освіти національних меншин

 • БЄСКОВА Наталія Володимирівна Начальник відділу 486-10-83

Департамент професійно-технічної освіти[]

вул.Хрещатик, 22

СУПРУН В'ячеслав Васильович Директор департаменту 278-77-57

Відділ взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом (вул. Хрещатик, 22)

 • КАРБИШЕВА Вікторія Оттівна Заступник директора департаменту – начальник відділу 278-75-80

Відділ змісту та організації навчального процесу (вул. Хрещатик, 22)

 • ЛУЦЬКА Алла Володимирівна Начальник відділу 279-92-01

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

 • СЕРЕДНИЦЬКА Алла Дмитрівна Начальник відділу 486-15-35

Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення

 • ВАСІЛЕВСЬКИЙ Олександр Миколайович Начальник відділу 486-16-49

Департамент вищої освіти[]

 • БОЛЮБАШ Ярослав Якович - Директор департаменту - 486-73-34, т/ф.486-76-23
 • КОРОВАЙЧЕНКО Юрій Миколайович Заступник директора департаменту 486-78-38

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

 • ФОМЕНКО Микола Миколайович - Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-13-16

Відділ гуманітарної освіти

 • ХРАПАТИЙ Сергій Вікторович - Начальник відділу - 236-12-24

Відділ педагогічної та післядипломної освіти

 • БОНДАРЕНКО Сергій Іванович - Начальник відділу - 486-77-77

Відділ природничої та технічної освіти

 • ГУЛО Володимир Леонідович - Начальник відділу - 486-78-48

Сектор міжнародних освітніх проектів

 • ГАРМАШ Анатолій Анатолійович - Завідувач сектором - 486-16-51

Сектор спеціальної освіти

 • ЄВИЧ Юрій Володимирович Завідувач сектором 486-27-21

Сектор підготовки молодших спеціалістів

 • КАРПЕНКО Євген Анатолійович Завідувач сектору 236-12-97

Департамент роботи з персоналом та керівними кадрами[]

 • НЕКРАССА Ігор Анатолійович - Директор департаменту - 226-29-93

Відділ керівних кадрів

 • ЦАРЕНКО Олександр Валерійович - Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-11-01

Відділ кадрів державної служби

 • МАРТИНЮК Лілія Леонідівна - Начальник відділу - 486-20-16

Відділ організаційно-кадрової роботи та заохочень

 • НАГОРНИЙ Сергій Миколайович - Начальник відділу - 486-11-01

Відділ підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (вул. Хрещатик, 34)

 • КРИШТОФ Світлана Дмитрівна Начальник відділу 234-79-97

Департамент атестації кадрів[]

 • БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович Директор департаменту 254-10-41

Відділ атестації здобувачів наукових ступенів з економічних, суспільних та гуманітарних наук (вул. Хрещатик, 34)

 • БЕНДАСЮК Олег Олександрович Заступник директора департаменту – начальник відділу 278-05-54

Відділ атестації здобувачів наукових ступенів з природничих, медичних та аграрних наук (вул. Хрещатик, 34)

 • ПОЖИВІЛОВА Олена Володимирівна Начальник відділу 254-15-40

Відділ атестації здобувачів наукових ступенів з технічних наук (вул.. Хрещатик, 34)

 • ГОЛОЛОБОВ Юрій Павлович Начальник відділу 234-83-95

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення (вул.. Хрещатик, 34)

 • КОСТЕЦЬКА Наталія Миколаївна Начальник відділу 234-18-99

Департамент наукової діяльності та ліцензування[]

 • ЯКИМЕНКО Олександр Васильович Директор департаменту 486-74-09

Відділ планування та реалізації наукових програм

 • ДЕНЬГА Любов Петрівна Начальник відділу 486-20-18

Відділ фундаментальних досліджень вищої школи

 • ХИМЕНКО Олег Андрійович Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-75-42

Відділ акредитаційної та визнання документів про освіту (вул. Хрещатик, 22)

 • ДЕМЧЕНКО Олександра Леонідівна Заступник директора департаменту - начальник відділу 278-42-64

Відділ нормативного забезпечення та ліцензійної експертизи (вул. Хрещатик, 22)

 • ГРЕЧКО Оксана Ігорівна Начальник відділу 278-13-88

Департамент економіки та фінансування[]

 • ДАНИЛЕНКО Світлана Василівна Директор департаменту 486-16-60
 • ЩЕГЛОВА Ольга Миколаївна Заступник директора департаменту 226-28-68

Відділ зведеного планування та аналізу

 • РОБАК Ольга Миколаївна Заступник директора департаменту - начальник відділу 486-16-96

Відділ планування та фінансування вищих навчальних закладів

 • ІСАЄВА Ірина Анатоліївна Начальник відділу 486-23-47

Відділ планування та фінансування загальнодержавних програм

 • САНДИГА Інна Володимирівна Начальник відділу 486-22-09

Відділ праці та нормативно-інформаційного забезпечення

 • ЛУБИНЕЦЬ Катерина Минівна Начальник відділу 486-22-88

Юридичний департамент[]

 • КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна Директор департаменту 484-63-40

Відділ представництва в судах

 • ГЛОБА Марія Леонідівна Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-75-81

Відділ нормативно-правової роботи та редагування нормативно-правових актів

 • СТАРИК Анатолій Михайлович Начальник відділу 486-16-07

Відділ із забезпечення взаємодії з верховною радою України

 • Начальник відділу 486-16-07

Відділ нормативного забезпечення та організаційної роботи

 • ДЯТЛЕНКО Сергій Миколайович Начальник відділу 486-74-76

Департамент взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями[]

 • БАЖЕНКОВ Євген Володимирович Директор департаменту 486-28-09 т/ф 236-61-28

Відділ з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади

 • АВКСЄНТЬЄВ Максим Юрійович Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-25-21

Відділ забезпечення діяльності міністра

 • МАРЧЕНКО Андрій Володимирович Заступник директора департаменту – начальник відділу 486-10-15

Відділ взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

 • КОСТЕВСЬКА Ірина Павлівна Начальник відділу 236-60-20

Відділ контролю

 • АВВАКУМОВА Людмила Владиславівна Начальник відділу 486 -21-44

Управління міжнародного співробітництва[]

 • БОЖКОВ Андрій Дмитрович Начальник управління 486-22-35

Відділ міжнародних договорів

 • МИХАЙЛЕНКО Максим Валерійович Заступник начальника управління - начальник відділу 486-22-74

Відділ міжнародного науково-технічного забезпечення

 • ЗАКРЕВСЬКА Наталія Валеріївна - Начальник відділу 486-24-38

Управління бухгалтерського обліку і звітності[]

 • СТИРЕНКО Лілія Миколаївна Начальник управління - головний бухгалтер 486-16-23 т/ф 486-95-10

Відділ звітності та бухгалтерського забезпечення центрального апарату

 • Заступник начальника управління - начальник відділу 486-97-94

Відділ методології бухгалтерського обліку та державних закупівель

 • Начальник відділу 482-03-03

Контрольно-ревізійний відділ (вул.Освіти, 4)

 • КОЛОТ Олександр Васильович Начальник відділу 245-42-25

Сектор з безпеки життєдіяльності (вул.Освіти, 4)

 • МАРЧЕНКО Андрій Володимирович Завідуючий сектором 244-96-85

Спецсектор

 • Завідуючий сектору 486-14-32 486-73-97
Advertisement