Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Робоча група з розробки урядової політики в сфері розвитку електронного урядування

Повна назва:

Робоча група з розробки урядової політики в сфері розвитку електронного урядування при Віце-Прем’єр-Міністрові України – Міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Довідка[]

Ця РГ створена 23 квітня, склад її затверджено Віце-Прем’єр Міністром Д.Гройсманом. Цілі РГ, її склад і структура підгруп є на сторінці http://etransformation.org.ua/pro-robochu-hrupu/ Там же і поточні документи для обговорення і аналітика, а також новини.

1 липня відбувся Круглий стіл у Міністерстві Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Европейська модель е-урядування для України». На пленарному засіданні 2 виступив О. Риженко, де розповів «про стан і завдання РГ…», послухати можна тут: http://www.youtube.com/watch?v=Dr6r3cFooZo з часу 1:56:00.

РГ взаємодіє з експертною групою з розвитку електронного урядування в рамках Реанімаційного пакету реформ.

Також відбулися Парламентські слухання 18 червня, осб рекомендації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1565-18,

Зараз триває формування експертної групи з розвитку е-урядування в рамках РПР. Для участі в групі можна зареєструватися тут: https://docs.google.com/forms/d/13VE6Q7wfLwWAiFYD3PpJYwcxDrHTv_vqEAHT5mN7OpM/edit

Люди[]

Робоча група

 • Гройсман Володимир Борисович — Віце-прем’єр міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Голова робочої групи
 • Риженко Олександр Володимирович —начальник Управління інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, співголова Робочої групи
 • Олійник Тарас Іванович незалежний експерт в сфері електронного урядування, керівник підгрупи
 • Левченко Олег Васильович виконавчий директор Громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку», керівник «Муніципально-громадського центру електронного урядування, співголова Робочої групи
 • Данилюк Олександр Олександрович радник Віце-прем’єр міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України(на громадських засадах)
 • Горностай Марія Павлівна координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ
 • Казбан Валерія Василівна незалежний експерт з електронної взаємодії органів влади, експерт з GR, керівник підгрупи
 • Семенченко Андрій Іванович доктор наук з державного управління, професор, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України
 • Горюшко Вадим Вадимович начальник департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
 • Куспляк Ігор Сергійович кандидат політичних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Серенок Артем Олексійович кандидат наук з державного управління, доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, керівник підгрупи
 • Вискуб Олексій Анатолійович директор комунального підприємства “Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради, керівник підгрупи
 • Чайківський Андрій Михайлович заступник начальника відділу програмного та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
 • Конотопцев Олег Сергійович кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Яскевич Андрій Йосипович старший науковий співробітни вiддiлу європейської iнтеграцiї України та адаптацiї зарубiжного досвiду Iнституту проблем державного управлiння та мiсцевого самоврядування Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України
 • Зуйковська Аліна Альбертівна кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
Advertisement