Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/1020 від 20 червня 2019 року про ринковий нагляд та відповідність продуктів, а також про внесення змін до Директиви 2004/42/ЄС та Регламенту (ЄС) № 765/2008 і Регламенту (ЄС) № 305/2011


Для гарантування вільного руху продуктів у Союзі необхідно забезпечити, щоб продукти відповідали гармонізаційному законодавству Союзу та, відповідно, виконували вимоги, що передбачають високий рівень захисту суспільних інтересів, як-от

  • здоров'я і безпека в цілому,
  • здоров'я і безпека на робочому місці,
  • захист споживачів,
  • захист довкілля,
  • громадська безпека та
  • захист будь-яких інших суспільних інтересів, що їх захищає таке законодавство.

Неухильне дотримання таких вимог є неодмінною умовою належного захисту таких інтересів і створення умов, у яких на ринку Союзу зможе процвітати добросовісна конкуренція. Тому існує необхідність у встановленні правил для забезпечення дотримання таких вимог незалежно від того, вводяться продукти в обіг через офлайнові чи онлайнові засоби, та незалежно від того, вироблені вони в Союзі чи ні.

Посилання[]

Advertisement