Комп'ютери в Україні вики
Advertisement
ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням АПІТУ

Протокол № __ від __________

Регламент Робочої групи АПІТУ з митно-тарифних питань

1. Загальні положення і склад РГ

1.1. Робоча група Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) з митно-тарифних питань (далі РГ) діє відповідно до Статуту АПІТУ та цього Регламенту.

1.2. РГ є частиною Спільної робочої групи АПІТУ та Асоціації «Українські імпортери побутової електроніки» (АУІПЕ), що діє відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між АПІТУ, АУІПЕ та ДФСУ від 15 серпня 2014 (далі — Меморандум).

1.3. Метою РГ є вироблення позиції АПІТУ з митно-тарифних питань та обмін інформацією для реалізації домовленостей Меморандуму.

1.4. До складу РГ входять представники зацікавлених компаній-імпортерів — членів АПІТУ (з правом голосу), а також представник виконавчої адміністрації АПІТУ (без права голосу, але з правом вето). Одна компанія має в РГ один голос.

1.5. Склад членів РГ затверджується рішенням Комітету імпортерів АПІТУ.

1.6. Робоча група може залучати до роботи в якості експертів представників компаній — членів АПІТУ.

2. Порядок збору, місце та формування порядку засідань РГ

2.1. Чергове засідання РГ збирається в міру необхідності. Місце та час проведення чергового засідання РГ визначається за спільною згодою членів РГ.

2.2. Порядок денний чергового засідання РГ, місце, дата і час засідання публікуються в розсилці РГ не менше, ніж за добу до призначеного дати чергового засідання.

2.3. Формування порядку денного засідання РГ здійснюється Виконавчою адміністрацією АПІТУ. До порядку денного включаються всі питання, запропоновані членами РГ, а також ті, за якими не було прийнято рішення на попередньому засіданні або в період між засіданнями. Член РГ, який ініціює включення питання до порядку денного, пропонує свій проект рішення з цього питання.

2.4. Запропоновані проекти рішень публікуються в розсилці РГ не менше, ніж за чотири години перед черговим засіданням.

2.5. За згодою більшості членів РГ на засіданні РГ можуть бути присутніми і / або брати участь в обговоренні особи, запрошені РГ або ті, що звернулися до РГ з відповідним проханням. РГ може обмежити присутність таких осіб лише періодом обговорення і голосування окремого питання.

3. Порядок прийняття рішень

3.1. Процедура прийняття рішень РГ має очну та заочну форму.

3.2. Очна форма передбачає особисту участь члена РГ у голосуванні під час чергового або позачергового засідання.

3.3. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування шляхом використання Інтернет-технологій (розсилка).

3.4. Метод використання Інтернет-технологій передбачає голосування шляхом відправлення повідомлення у відповідь на сформульоване рішення, в якому повинна міститися одна з наступних формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримуюсь». Член РГ може мотивувати своє рішення.

3.5. Для заочного прийняття рішення член РГ, який ініціював питання, пропонує проект рішення та виносить його на обговорення і голосування. Цей проект рішення підлягає обов'язковій публікації в розсилці РГ.

До набрання рішенням чинності член РГ може змінити свій голос з огляду на аргументи, які з'явилися в обговоренні чи нові обставини.

3.6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість з членів РГ, які взяли участь у голосуванні та не було застосовано право вето. Результати заочного голосування публікуються в розсилці РГ представником Виконавчої адміністрації АПІТУ. При публікації вказується дата, і голоси кожного члена РГ, що має право голосу.

3.7. У разі оновлення інформації про рівень цін на найдешевші (у своїх діапазонах технічних характеристик та торгових марок) моделі ІТ товарів, що направляється до ДФСУ/ДМСУ на виконання п.2.3. Меморандуму, рішення вважається погодженим за принципом мовчазної згоди — якщо протягом двох годин з моменту публікації оновленої цінової таблиці у розсилці РГ жоден з членів РГ не проголосував «Проти» або «Не підтримую».

3.8. У разі необхідності документального підтвердження рівня заявлених цін товарів, учасник РГ надає згоду на розкриття комерційної інформації в об'ємі більшому, ніж передбачає законодавство України. Ця інформація не виноситься за рамки РГ. При необхідності перевірки особливо конфіденційних даних учасник РГ надає інформацію незалежній особі – генеральному директору АПІТУ, який повідомляє РГ лише висновки, без надання первинних даних.

4. Порядок ведення засідання і голосування

4.1. Головує на засіданні представник Виконавчої адміністрації АПІТУ.

4.2. Голосування з питання порядку денного розпочинається після закінчення його обговорення кожним бажаючим членом РГ та є відкритим.

4.4. Член РГ може підтримати тільки одну з таких формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримався».

4.5. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів РГ і не застосовано право вето.

4.6. Член РГ, який не може бути присутнім на черговому засіданні, має право делегувати свій голос іншій особі з компанії, яку він представляє, або одному із членів РГ. В такому випадку член РГ перед черговим засіданням направляє лист членам РГ із зазначенням особи, якій делегується голос. Одному члену РГ може бути делеговано не більше двох голосів інших членів РГ. Член РГ може також голосувати у віддаленому режимі з використанням аудіо / відеозв’язку чи одного з видів чату.

4.7. Проект протоколу засідання готується представником Виконавчої адміністрації АПІТУ та протягом 24 годин після засідання РГ розсилається членам. Узгоджений протокол публікується у розсилці РГ протягом 48 годин після проведення засідання. Член РГ, який не згоден з текстом протоколу, має право внести до протоколу свою окрему думку.

5. Розсилка РГ

5.1. Для розсилки РГ використовується групова адреса: wga@apitu.org.ua

5.2. Одна компанія в розсилці може бути представлена кількома учасниками.

5.3. Включення або заміна електронних адрес учасників розсилки, здійснюється генеральним директором АПІТУ за заявою представника компанії-члена РГ.

5.4. Виключення компанії з розсилки проводиться за заявою представника компанії або за рішенням Комітету імпортерів.

5.5. Генеральний директор АПІТУ інформує учасників розсилки про зміни у її складі.

6. Етика членів РГ

6.1. Член РГ не має права використовувати своє становище в РГ в своїх особистих цілях.

7. Внесення до Регламенту змін і доповнень

7.1. Внесення змін та доповнень до Регламенту приймається РГ, узгоджується Комітетом імпортерів та затверджується Правлінням АПІТУ.

Advertisement