Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Документи Громадської ради з питань інформаційного суспільства:
Проект МеморандумуПроект ПоложенняПротокол від 4 квітня 2013


Протокол засідання Громадської ради з питань ІКТ

04.04.2013 р. м. Київ

Учасники засідання[]

1 2 3
Гусєв Олег Юрійович Заступник голови комісії Український союз промисловців та підприємців
Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна Голова Правління Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)
Пєтухов Іван Михайлович Віце-президент з питань ІТ Український союз промисловців та підприємців
Балицький Євген Керівник програм Асоціація «Інформаційні технології України» (IT Ukraine)
Баранов Олександр Андрійович Член консультативної ради Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України
Коваль Ігор Юрист Індустріальний телевізійний комітет
Попова Тетяна Володимирівна Голова Правління Інтернет Асоціація України (ІнАУ)
Куковський Володимир Васильович Виконавчий директор Інтернет Асоціація України (ІнАУ)
Богдан Шандор Директор Всеукраїнська асоціація комп'ютерних клубів
Мироненко Олег Директор Асоціація «Україна — розвиток через Інтернет»
Большакова Ольга Керівник Центру законодавчих ініціатив Незалежна Асоціація Мовників
Пероганич Юрій Йосипович Член правління Громадська організація «Вікімедіа Україна»
Якимчук Олег Менеджер з питань взаємодії з державою та громадськістю Google Україна
Веселкова Юлія Європейська Бізнес Асоціація, IT-комітет
Рубін Едуард Європейська Бізнес Асоціація, IT-комітет

Порядок денний[]

 1. Щодо актуалізації складу Громадської ради з питань ІКТ.
 2. Обговорення шляхів подальшої роботи Громадської ради.
 3. Щодо підготовки нової версії Доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Рішення[]

 1. Щодо актуалізації складу Громадської ради з питань ІКТ.
  • Провести аналіз діяльності учасників Громадської ради у період з дати підписання попередньої редакції Меморандуму Громадської ради 16.10.2009 р. по поточний момент
  • При актуалізації Громадської ради вважати доцільним збереження принципу відкритості для вступу нових членів та приєднання до Меморандуму; разом з тим запросити до нового складу Громадської ради лише тих представників інститутів громадянського суспільства, які не відхилились від зазначених у Меморандумі принципів, можуть продемонструвати свої реальні досягнення у сфері розбудови інформаційного суспільства за попередній період та мають намір активної роботи в рамках Громадської ради задля досягнення зазначених в Меморандумі цілей.
  • З огляду на те, що предмет діяльності Громадської ради традиційно не обмежується сферою ІКТ, а охоплює сферу розбудови інформаційного суспільства, вважати доцільним зміну назви «Громадська ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій» на «Громадська рада з питань інформаційного суспільства» та залучення до Громадської ради активних і ефективних інститутів громадянського суспільства, які не мають безпосереднього відношення до ІКТ, але діють у сфері розбудови інформаційного суспільства, як то ІМІ, НСЖУ, Академія української преси, тощо.
  • Запропонувати Т.Поповій та О.Большаковій надати членам Громадської ради проект Положення про діяльність Громадської ради
  • Вважати доцільним у термін до 11.04.2013 надати зауваження до Меморандуму та опрацювати проект нового Меморандуму для підписання оновленим складом Громадської ради.
  • Опрацювати можливі механізми залучення до Громадської ради поряд з інститутами громадянського суспільства окремих компаній (зокрема, у вигляді експертних груп).
 2. Обговорення шляхів подальшої роботи Громадської ради.
  • Розробити план дій Громадської ради на найближчі 2-3 роки
  • При подальшій роботі Громадської ради звернути увагу на нові сфері і загрози, які виникли останнім часом та не опрацьовувалися у попередніх версіях Доповідей: обробка персональних даних, законодавство в сфері протидії кіберзлочинності, новації в сфері авторського права і суміжних прав,
  • Опрацювати можливості виділення сфери медіа в окрему галузь економіки, включно з КВЕД та класифікаторами професій
  • Розвивати напрямок саморегулювання галузі, створення правової основі щодо саморегулювання галузі
  • Вважати недостатнім рівень PR щодо діяльності Громадської ради у попередній період, докласти зусиль PR-підрозділів членів Громадської ради щодо висвітлення її діяльності та діяльності власних організацій як членів Громадської ради
  • Запропонувати членам Громадської ради надати перелік своїх представників у громадських радах при органах виконавчої влади для координації їх роботи з огляду на виконання зазначених у Меморандумі цілей
  • Сприяти поширенню відомостей про результати досліджень щодо показників розвитку інформаційного суспільства. Запропонувати В.Куковському надавати членам Громадської ради дані результатів дослідження інтернет-аудиторії України, яке виконується за замовленням ІнАУ
  • Запропонувати І.Пєтухову розробити проект цілей і завдань діяльності Громадської ради на поточному етапі: стратегічних і тактичних, по окремих сегментах.
  • Вважати доцільним прийняття рішень Громадською радою на основі консенсусу.
  • Напрацювати механізми інформаційного обміну між членами Громадської ради в сфері досліджень, освітніх програм, тощо
 3. Щодо підготовки нової версії Доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».
  • Запропонувати В.Куковському надати попередній варіант Доповіді у розсилку Громадської ради з колонкою для зауважень.
  • Провести аналіз ступеню виконання положень Настанов кандидатам у Президенти України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні». При цьому окремо проаналізувати діяльність держави і окремо – громадськості в окремих сегментах щодо виконання позицій доповіді.
  • Запропонувати Ю.Пероганичу та О.Якимчуку надати Громадській раді механізм дистанційної роботи для колективного обговорення проекту нової версії Доповіді.
  • При прийнятті рішення про підготовку нової версії Доповіді запровадити розподіл завдань держави та інститутів громадянського суспільства, включно з плануванням розробки законопроектів для реалізації інтересів бізнесу і громадськості у регуляторно-правовому полі
  • Запропонувати О.Баранову розробити проект вступної частини доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні» з оглядом цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні

Всі рішення прийнято консенсусом.

Див. також[]

Advertisement