Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

План заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику — затверджений розпорядженням КМУ від 13 травня 2020 р. № 569-р.

Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Індикатори виконання

I. Оптимізація організаційної та функціональної структури[]

1. Запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, відновлення управлінської вертикалі Держмитслужби, спрямоване на якісне та своєчасне виконання покладених на неї обов’язків

проведення аналізу функцій і процедур, робочих процесів та завдань з розвитку інституційної спроможності оновленої Держмитслужби з метою підготовки нової структури апарату Держмитслужби та її територіальних органів для забезпечення вертикалі управління і здійснення контролю за виконанням покладених на Держмитслужбу завдань — Держмитслужба

Мінфін, травень — червень 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

2. Підготовка та перехід Держмитслужби до функціонування за моделлю єдиної юридичної особи

проведення аналізу функцій і процедур, робочих процесів та завдань митних органів з метою підготовки плану переходу Держмитслужби до функціонування у форматі єдиної юридичної особи
внесення змін до Положення про Державну митну службу України з метою забезпечення процесів функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи — Мінфін, Держмитслужба, травень — червень 2020 р.
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
утворення територіальних органів Держмитслужби як відокремлених підрозділів, затвердження їх структури, штатного розпису та кошторису — серпень 2020 р.
прийнято постанову Кабінету Міністрів України та організаційно-розпорядчі акти Держмитслужби
впровадження експерименту з функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи шляхом приєднання одного територіального органу Держмитслужби до апарату Держмитслужби — Держмитслужба, Мінфін вересень 2020 р.
один з територіальних органів Держмитслужби функціонує у складі юридичної особи апарату Держмитслужби і виконує покладені Митним кодексом України на цей митний орган завдання
поступове приєднання до апарату Держмитслужби всіх територіальних органів Держмитслужби та початок ліквідації територіальних органів Держмитслужби як окремих юридичних осіб Держмитслужба Мінфін жовтень 2020 р. — січень 2021р.
територіальні органи Держмитслужби діють у складі єдиної юридичної особи Держмитслужби

3. Впровадження програми оцінки персоналу з кваліфікації та доброчесності

розроблення та впровадження в Держмитслужбі програм тестування посадових осіб та працівників з питань кваліфікації, травень — червень 2020 р.
створено програми тестування, які розгорнуто на спеціалізованих ІТ платформах
розроблення та впровадження в Держмитслужбі програм тестування посадових осіб та працівників з питань схильності до доброчесного виконання обов’язків у Держмитслужбі (оцінка доброчесності) —”— червень — липень 2020 р. —”—
проведення навчання та підготовки персоналу до процедур тестування з кваліфікації та оцінки доброчесності —”— червень 2020 р. —

січень 2021 р.

посадові особи та працівники пройшли навчання за кваліфікаційними програмами, ознайомлені з процедурою тестування та оцінки доброчесності
проведення тестування з кваліфікації та оцінки доброчесності посадових осіб та працівників перед переведенням до складу Держмитслужби як єдиної юридичної особи Держмитслужба Мінфін серпень 2020 р. — січень 2021 р.
посадові особи та працівники пройшли тестування та оцінку доброчесності
запровадження моніторингу та контролю кваліфікації та оцінки доброчесності посадових осіб та працівників Держмитслужби за визначеною періодичністю або на вимогу посадової особи митниці з метою захисту її честі та гідності —”— постійно починаючи з 2021 року
після приєднання митниць до складу Держмит-служби як єдиної юридичної особи посадові особи та працівники з визначеною періодичністю проходять тестування та оцінку доброчесності та мають право в будь-який час ініціювати щодо себе позачергові процедури тестування та оцінки

4. Забезпечення підвищення рівня аналітичної спроможності Держмитслужби шляхом налагодження ефективного та своєчасного обміну інформацією, розширення використання інформаційних рішень, методів аналізу та обробки масивів даних, системи аналізу та управління ризиками у процесі виконання своїх функцій

спільне використання та обмін інформацією між структурними підрозділами, розроблення та впровадження аналітичних платформ для прийняття рішень, визначення переліків інформації, до яких надається право доступу з використанням інформаційних технологій Держмитслужба, І квартал 2021 р.
обмін інформацією здійснюється, впроваджено аналітичну ІТ платформу, структурні підрозділи підключені та здійснюють її наповнення

5. Мінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів під час виконання стандартизованих оперативних завдань, концентрація ресурсів на інтелектуальних методах контролю і запобігання порушенням у сфері митного законодавства

запровадження постійної функції Держмитслужби з оцінки впливу людського фактора на митні процеси, виявлення ризикових областей та нераціонального використання ресурсів, розроблення та впровадження автоматизованих та/або організаційних рішень із запобігання негативним впливам —”— постійно
прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

6. Перегляд підходів до системи добору кадрів, розвитку вмінь та навичок співробітників, їх стимулювання і заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків, які ґрунтуються на найкращих світових практиках. Пріоритизація кадрової політики на долученні кваліфікованих фахівців з дотриманням принципу рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, вихованні працівників у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та співробітників, задіяних у розробленні та застосуванні інтелектуальних методів контролю і запобіганні порушенням у сфері митного законодавства

побудова служби управління персоналом, основними завданнями якої є розроблення системи мотивації та стратегічного управління людськими ресурсами, визначення системи посадових обов’язків працівників відповідно до цілей і завдань Держмитслужби, ефективного та прозорого процесу добору персоналу, справедливих умов проходження та просування по службі. Створення та забезпечення розвитку у Держмитслужбі навчальних центрів Держмитслужба

Мінфін —”— —”—

7. Забезпечення розвитку стратегічного управління в Держмитслужбі

бюджетування та управління ресурсами для забезпечення виконання завдань стратегічного управління Держмитслужба постійно
процес стратегічного управління забезпечено організаційними та фінансовими ресурсами

II. Удосконалення процедури адміністративного оскарження[]

8. Запровадження ефективного механізму розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку

розроблення та впровадження системи моніторингу розгляду Держмитслужбою скарг платників податків, а також порядку скасування чи зміни рішень, вжиття Держмитслужбою заходів реагування до посадових осіб за недотримання процедур, прийняття неправомірних рішень, допущення бездіяльності Держмитслужба IV квартал

2020 р.

прийнято відповідний наказ Держмитслужби

9. Моніторинг і систематизація результатів розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку і доведення їх до відома інших підрозділів Держмитслужби та ДПС з метою уніфікації підходів до адміністрування податків, зборів, платежів

віднесення заходів із здійснення моніторингу та систематизації результатів розгляду спорів в адміністративному та судовому порядку до компетенції підрозділів, відповідальних за юридичну роботу та супроводження оскаржень щодо донарахування митних платежів, коригування митної вартості, визначення країни походження та коду товарів згідно з УКТЗЕД тощо —”— постійно
звіт за результатами моніторингу та систематизації результатів розгляду спорів в адміністративному та судовому порядку оприлюднюється один раз на півроку
узагальнення судової практики щодо оподаткування митними платежами та донарахування їх розміру і доведення до відома територіальних органів Держмитслужби для врахування в роботі Держмитслужба постійно
підготовлено методологічні рекомендації Держмитслужби митним органам щодо застосування норм митного законодавства під час розв’язання спорів щодо оподаткування митними платежами та донарахування їх розміру

III. Управління інформаційними системами та технологіями[]

10. Забезпечення безперебійної роботи та спільного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, баз даних та інших інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства новоутвореними Держмитслужбою та ДПС

затвердження порядку спільного використання Держмитслужбою та ДПС зазначених інформаційних ресурсів, обміну інформацією між службами Мінфін Держмитслужба ДПС IІI квартал 2020 р.
прийнято відповідний наказ Мінфіну
розроблення та впровадження комплексу технічних та організаційних заходів з недопущення несанкціонованого втручання в митні ІТ-системи, запобігання втраті інформації з таких систем, встановлення відповідальності за нецільове використання та поширення митної інформації, несанкціоноване внесення змін до ІТ-систем тощо Держмитслужба постійно
прийнято відповідний наказ Держмитслужби

11. Запровадження політики управління інформаційно- телекомунікаційною системою, яка повинна передбачати прийняття середньострокової та довгострокової стратегії розвитку такої системи, державний нагляд за нею, забезпечення функціонування центрального та регіональних підрозділів інформаційно-телекомунікаційної системи, а також базуватися на результатах моніторингу потреб користувачів розроблення політики управління, технічної політики та політики

застосування інформаційно-телекомунікаційної системи, які передбачатимуть, зокрема, питання управління підрозділами інформаційних технологій, залучення ІТ-спеціалістів до процесів розроблення стратегій розвитку митної справи, планування витрат на підтримку інформаційно-телекомунікаційної системи та її моніторинг, політику закупівель у сфері інформаційних технологій та здійснення контролю за своєчасністю їх проведення, порядок реагування та заходи у разі виникнення надзвичайних ситуацій (перехід в аварійний режим та відновлення), проведення регулярних стрес-тестів, визначення осіб, відповідальних за управління інформаційно-телекомунікаційною системою, розроблення стандартів, документації, запитів, звітів, моніторингу та контролю інформаційно-телекомунікаційної системи, створення системи інвентарного обліку розміщення та використання апаратних засобів та програмного забезпечення, створення компонентів затвердження плану розроблення та розвитку електронних сервісів відповідно до потреб бізнес-спільноти, Держмитслужби та інших державних органів Держмитслужба Мінфін IV квартал 2020 р.
прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

12. Розвиток перспективної архітектури інформаційно- телекомунікаційної системи, визначення стандартів та документації інформаційно-телекомунікаційної системи, забезпечення інтеграції і сумісності всіх її компонентів і підсистем, зокрема під час поділу ДФС на Держмитслужбу та ДПС

затвердження архітектури інформаційно-телекомунікаційної системи, ІТ-стандартів, сервісного каталогу тощо Держмитслужба Мінфін IІ квартал 2021 р.
прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

13. Запровадження операційної політики інформаційно-телекомунікаційної системи, що повинна забезпечити створення такої системи, яка буде функціональною, зручною для використання, захищеною, передбачатиме інструкцію для користувачів та підлягатиме регулярному аудиту

затвердження політики використання інформаційних систем. Розроблення та впровадження операційної політики, яка забезпечує цілодобову підтримку інформаційно-телекомунікаційної системи, безпеку та надійне документування для користувачів та інструменти звітності для керівників Держмитслужба Мінфін IІ квартал 2021 р.
прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

14. Забезпечення функціонування автоматизованої системи митного оформлення та обмін електронними документами за міжнародними моделями даних (EU Customs Data Model)

використання в інформаційно-телекомунікаційних системах митниці обміну електронними документами за міжнародними моделями даних —”— постійно —”—

15. Забезпечення доступу Держмитслужби до баз даних інших органів виконавчої влади (МВС, Держстату, органів державної виконавчої служби тощо) для більш оперативного та ефективного виконання своїх функцій

укладення угод про інформаційну взаємодію та надання доступу до даних з інформаційних ресурсів, зареєстрованих у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів, з використанням засобів зазначеного Реєстру —”— IV квартал 2021 р.
укладено договори про інформаційну взаємодію
організація створення вузла Національної транспортної мережі для Держмитслужби Держмитслужба

Мінфін IV квартал 2021 р.

створено вузол Національної транспортної мережі
державна реєстрація державних електронних ресурсів Держмитслужби в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів Держмитслужба I квартал 2021 р.
проведено реєстрацію державних електронних ресурсів Держмитслужби в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів

16. Забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, баз даних та інших інформаційних ресурсів із впровадженням комплексних систем захисту інформації та криптографічних засобів під час обміну інформацією та доступу до баз даних інших органів виконавчої влади, проведення контрольних процедур щодо дотримання законодавства із захисту інформації та моніторингу щодо протидії кіберзагрозам через центри реагування на кіберінциденти

модернізація комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держмитслужби —”— —”—
отримано атестат відповідності на комплексні системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Держмитслужби
організація створення центру реагування на кіберінциденти в Держмитслужбі —”— IІ квартал 2021 р.
зазначений центр створено на підставі технічного завдання

IV. Розвиток персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та антикорупційні заходи[]

17. Проведення аналізу та перегляд завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців Держмитслужби, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, з урахуванням, зокрема, ключових показників ефективності, встановлених Мінфіном для митних органів, і планів розвитку організації та запровадження системи моніторингу їх виконання

розроблення ключових показників ефективності для всіх посад Держмитслужби та її територіальних органів Держмитслужба постійно
затверджено ключові показники ефективності
запровадження системи моніторингу виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників Держмитслужби та її територіальних органів —”— IІ квартал 2021 р.
прийнято відповідні організаційно розпорядчі документи Держмитслужби
системне і регулярне навчання персоналу і керівників вищої та середньої ланки навичкам постановки цілей та ключових показників відповідно до посадових вимог, методам (кількісним та якісним) оцінювання їх виконання, узгодженню індивідуальних ключових показників з цілями організації, запровадження програм узгодження результатів ефективності роботи із системою матеріального заохочення і нематеріальної мотивації —”— постійно щороку навчання проходить не менш як 30 відсотків персоналу
запровадження системи комплексного оцінювання використання робочого часу Держмитслужба IV квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

18. Розроблення та запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків

розроблення програми управління людськими ресурсами, концепції запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків, Держмитслужба Мінфін —”— —”—
розроблення методичних рекомендацій та запровадження інструментів для реалізації в Держмитслужбі кращих практик корпоративної культури та командної роботи Держмитслужба постійно —”—

19. Реалізація вимог Митного кодексу України, Закону України “Про державну службу” щодо побудови системи оплати праці посадових осіб та працівників Держмитслужби з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності державних службовців та працівників, а також особистого внеску державного службовця та працівника в загальний результат роботи державного органу

розроблення та затвердження з урахуванням Митного кодексу України та Закону України “Про державну службу” положень про преміювання посадових осіб та працівників Держмитслужби та посадових осіб та працівників її територіальних органів, установ, організацій, що належать до сфери управління Держмитслужби —”— II квартал 2020 р. —”—
підвищення базової заробітної плати посадовим особам та працівникам апарату Держмитслужби та її територіальних органів Мінфін Держмитслужба І квартал 2021 р.
прийнято відповідні нормативно-правові акти
реалізація системи фінансових та інших заохочень для посадових осіб та працівників апарату Держмитслужби та її територіальних органів; застосовуються додатково до базової заробітної плати: надбавки за персональну кваліфікацію, бонуси за виконання особистих ключових показників ефективності, премії за особливі досягнення, командні бонуси тощо Держмитслужба постійно
система застосовується, приймаються відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

20. Проведення на постійній основі внутрішньої оцінки рівня задоволеності персоналу умовами праці

створення системи вивчення рівня задоволеності персоналу умовами праці. Забезпечення

ІТ-підтримки для проведення опитування персоналу Держмитслужба I квартал 2021 р.

прийнято відповідний організаційно-розпорядчий документ Держмитслужби та впроваджено програмне забезпечення
проведення систематичного опитування щодо рівня задоволеності персоналу та підготовка відповідних управлінських рішень —”— постійно
підготовлено звіти за результатами опитування для прийняття управлінських рішень

21. Визначення чітких прав, обов’язків та відповідальності посадових осіб та працівників Держмитслужби, в тому числі за шкоду, заподіяну своїми неправомірними діями платникам податків

розроблення та застосування механізму відповідальності посадових осіб та працівників митних органів за невиконання та/або неналежне виконання посадових обов’язків (бездіяльність, перевищення службових повноважень тощо), в тому числі фінансової відповідальності у вигляді скасування чи зменшення розміру надбавок за кваліфікацію, премій, особистих та командних бонусів —”— ІII квартал 2020 р.
система застосовується, приймаються відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби
підготовка політичної пропозиції щодо впровадження обов’язкового страхування професійної відповідальності посадових осіб та працівників митних органів, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за рахунок коштів державного бюджету Мінфін Держмитслужба ІІI квартал 2021 р.
подано політичну пропозицію на розгляд Кабінету Міністрів України

22. Розроблення стратегії навчання та перепідготовки персоналу, що базуватиметься на законодавстві, національних та міжнародних стандартах; оцінка потреб у навчанні, підготовка планів, визначення цільових груп та методів навчання, підбір викладачів, технічного оснащення та баз для проведення навчання, функціонування навчального центру; запровадження механізму здійснення контролю за обґрунтованістю формування навчальних груп, а також практичним використанням співробітниками, які пройшли навчання, отриманих знань і навичок затвердження програм перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників Держмитслужби запровадження розроблення індивідуальних навчальних програм для різних посад та практики проведення тренінгів за напрямами діяльності посадових осіб та працівників митних органів на базі митниць та пунктів пропуску зміна формату централізованих навчальних програм на проведення більшості з них в онлайн-режимі інтеграція митних інформаційних ресурсів та автоматизованих систем Держмитслужби у процес підготовки запровадження практики застосування типових професійних ситуацій за допомогою технології 3Д-моделювання Держмитслужба щороку прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби. Навчальні програми проводяться в онлайн-режимі, їх кількість до кінця 2021 року становить не менше 50 відсотків всіх навчальних програм

23. Координація та спрямування підрозділів внутрішньої безпеки Держмитслужби Мінфіном; перегляд підходів у роботі та оцінки ефективності роботи співробітників підрозділів внутрішньої безпеки Держмитслужби в напрямі боротьби з корупцією та запобігання її проявам; включення до ключових показників результативності співробітників підрозділів внутрішньої безпеки оцінки ефективності налагодження та розвитку внутрішніх процесів Держмитслужби у частині здійснення заходів із запобігання проявам корупції розроблення та запровадження всеохоплюючих програм підготовки посадових осіб та працівників з питань виявлення корупції; механізму взаємодії з громадськістю, підприємницькими структурами, неурядовими організаціями з питань виявлення та запобігання проявам корупції. Впровадження ризик-орієнтованого підходу для нагляду за співробітниками, які опинилися у складних психологічних або фінансових умовах, Держмитслужба Мінфін IІІ квартал 2021 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби
розроблення та запровадження етичного кодексу Держмитслужби відповідно до вимог Декларації з професійної етики Всесвітньої митної організації (переглянута Арушська декларація 2003 року).
Запровадження механізму, що дасть можливість громадськості повідомляти про неправомірну поведінку та порушення правил митної етики керівництвом, посадовими особами чи працівниками Держмитслужби Держмитслужба

Мінфін IV квартал 2020 р.

прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

24. Запровадження автоматизованих аналітичних платформ, що проводять збір інформації, її аналіз, виявлення корупційних ризиків; забезпечення можливості подання інформації про можливі порушення в діях співробітників Держмитслужби з використанням усіх наявних засобів: особисто, засобами телефонного зв’язку, а також через Інтернет : використання інформаційно-аналітичних систем для збору та аналізу можливих корупційних ризиків —”— —”— —”—

запровадження системи опитування платників щодо їх оцінки сприйняття рівня корупції у Держмитслужбі —”— —”— —”—

25. Постійне оновлення та розміщення у відкритому доступі інформації про результати роботи підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції

створення на офіційному веб-порталі Держмитслужби антикорупційного розділу для розміщення інформації та результатів роботи з питань запобігання та виявлення корупції і забезпечення щомісячного її оновлення Держмитслужба щомісяця починаючи з ІІІ кварталу 2020 р.
щомісячні звіти публікуються

26. Формування ефективної комунікації у сфері боротьби з корупцією серед співробітників та громадськості (включаючи інформацію про наслідки вчинення корупційних діянь)

розроблення та затвердження Методичних рекомендацій з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Держмитслужби. Проведення з посадовими особами та працівниками Держмитслужби занять (семінарів, тренінгів тощо) з метою підвищення рівня обізнаності щодо можливості подання повідомлень про корупцію, а також щодо роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами Держмитслужба Національне агентство з питань запобігання корупції IІІ квартал 2020 р.
прийнято відповідний наказ Держмитслужби
забезпечення інформування (з дотриманням вимог захисту персональних даних) працівників органів Держмитслужби про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, результати їх розгляду (розслідування) та притягнення до відповідальності винних осіб Держмитслужба щороку починаючи зIІ кварталу 2020 р. протягом 2020 і 2021 років
забезпечено інформування 50 і 80 відсотків персоналу відповідно

27. Організація підвищення кваліфікації співробітників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою отримання знань про найкращі міжнародні практики у сфері протидії корупції

проведення міжвідомчих семінарів, тренінгів з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужба Мінфін постійно протягом 2020 і 2021 років
забезпечено участь у навчальних заходах 50 і 80 відсотків персоналу відповідно
вивчення міжнародного досвіду у сфері запобігання та виявлення корупції Держмитслужба —”— протягом 2020 і 2021 років
забезпечено участь у вивченні міжнародного досвіду (експертних місіях, навчальних візитах до інших країн, заходах міжнародного характеру) 20 і 30 відсотків персоналу відповідно

28. Розроблення комплексного плану дій із забезпечення доброчесності, який передбачає три ключові напрями:

  • проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їх кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні, здійснення інших заходів з мотивації;
  • здійснення заходів з метою зменшення можливостей для корупції, виявлення корупційних дій та застосування належних санкцій;
  • запровадження обов’язкового навчання для співробітників Держмитслужби з питань запобігання корупції
розроблення антикорупційних програм з метою виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Держмитслужби, зокрема з урахуванням рекомендацій міжнародних інституцій Держмитслужба щороку
прийнято відповідний наказ Держмитслужби (приймаються щороку на рік, що настає за роком прийняття)
забезпечення роботи комісії з визначення корупційних ризиків —”— постійно
прийнято відповідний наказ Держмитслужби
розроблення методології щодо систематичного виявлення та проведення аналізу корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, скоєних посадовими особами чи працівниками Держмитслужби, вжиття заходів до запобігання, зокрема з використанням рекомендацій Всесвітньої митної організації з вимірювання результативності (з визначенням процесів, строків та процедур) —”— IІ квартал 2020 р.
прийнято наказ Держмитслужби щодо затвердження методології

V. Прозорість та контрольованість реформи[]

29. Оперативний моніторинг за здійсненням заходів з реалізації реформи Держмитслужби на основі ключових показників ефективності, встановлених Мінфіном; оприлюднення на офіційному веб-порталі звітів про виконання ключових показників ефективності розроблення ключових показників ефективності Держмитслужби та методики їх розрахунку Мінфін Держмитслужба IІІ квартал 2020 р.(далі — щороку) розроблено та затверджено ключові показники ефективності та методику їх розрахунку. Встановлені показники ефективності щороку доводяться до відома Держмитслужби здійснення оцінки та контролю за виконанням ключових показників ефективності Держмитслужби Мінфін Держмитслужба щокварталу щоквартальне опублікування на офіційному веб-порталі 30. Створення уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування податкових та митних органів; проведення щорічних досліджень та оприлюднення результатів. Використання зворотного зв’язку у формі незалежних опитувань платників податків щодо їх оцінки сприйняття рівня корупції у Держмитслужбі як інструменту для вдосконалення процедур та процесів діяльності служби запровадження уніфікованої системи вимірювання та оцінки задоволеності бізнесу рівнем обслуговування митних органів Держмитслужба Мінфін IV квартал 2020 р. прийнято організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби проведення щорічних досліджень та оприлюднення результатів проведених досліджень незалежні сторонні організації (за згодою) Держмитслужба Мінфін щороку щорічний звіт про проведені дослідження опубліковується на офіційному веб-порталі 31. Підготовка комунікаційних стратегій, які передбачають послідовне висвітлення процесу реформування та забезпечуватимуть єдину політику комунікацій Держмитслужби та її територіальних органів розроблення комунікаційної стратегії Держмитслужби Держмитслужба Мінфін IІІ квартал 2020 р. прийнято відповідний наказ Держмитслужби 32. Висвітлення своєчасної, доступної та повної інформації про законодавство і процедури, стратегічні цілі митних органів і звіти про ключові показники ефективності. Формування високої культури сплати податків, зборів та митних платежів у населення. Розвиток партнерських відносин між митницями та торговельною спільнотою для забезпечення врахування потреб законної торгівлі забезпечення функціонування офіційного веб-порталу Держмитслужби Держмитслужба постійно офіційний веб-портал функціонує забезпечення функціонування механізму комунікації між Держмитслужбою та бізнес-спільнотою, неурядовими організаціями, громадянами (створення консультативно-дорадчих органів) —”— —”— прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи регулярне надання бізнесу та громадськості доступної та своєчасної інформації шляхом опублікування на інформаційних ресурсах, забезпечення можливості звернення до відповідальних осіб, які опрацьовують звернення та запити заінтересованих осіб —”— —”— —”— забезпечення функціонування “гарячої лінії” для отримання інформації від громадськості та бізнесу Держмитслужба постійно забезпечено функціонування “гарячої лінії” 33. Налагодження в територіальних органах Держмитслужби вертикальних і горизонтальних комунікацій та розвиток внутрішньої інформаційно-довідкової мережі організація внутрішньої комунікації, в тому числі з використанням внутрішньої інформаційно-довідкової мережі —”— ІІI квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

VI. Сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур[]

34. Впровадження інституту авторизованого економічного оператора як елемента заохочення до добровільної та доброчесної сплати податків із збалансованою, прозорою та зрозумілою системою оцінки претендентів підготовка проектів нормативно-правових актів, які регламентують впровадження положень Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів” Мінфін Держмитслужба —”— прийнято відповідні нормативно-правові акти розроблення програмного забезпечення, необхідного для функціонування інституту авторизованого економічного оператора Держмитслужба Мінфін через 120 днів після набрання чинності нормативно-правовими актами, які регламентують впровадження положень зазначеного Закону України підготовлено технічне завдання, впроваджено програмне забезпечення навчання персоналу митниць щодо функціонування інституту авторизованого економічного оператора Держмитслужба протягом півроку після набрання чинності нормативно-правовими актами, які регламентують впровадження положень зазначеного Закону України проведено навчальні заходи підготовка проектів міжнародних договорів про взаємне визнання митних стандартів/ забезпечення, а також статусів економічних операторів, авторизованих у рамках програм торговельного партнерства Мінфін Держмитслужба протягом року після набрання чинності нормативно-правовими актами, які регламентують впровадження положень зазначеного Закону України проекти міжнародних угод підготовлено для підписання 35. Приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ та створення транзитної системи, яка підтримує ефективний митний контроль, використовує сучасні технології під час здійснення контролю за доставкою товарів підготовка проектів нормативно-правових актів для забезпечення впровадження режиму спільного транзиту —”— ІІI квартал 2020 р. прийнято відповідні нормативно-правові акти запровадження функції із забезпечення роботи з підтримки для надання підприємствам і співробітникам митниці необхідних технічних та / або процедурних консультацій щодо здійснення транзитних процедур відповідно до положень Конвенції про процедуру спільного транзиту Держмитслужба Мінфін ІV квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі акти для забезпечення функціонування підрозділів з підтримки навчання персоналу митниць щодо здійснення транзитних процедур відповідно до положень Конвенції про процедуру спільного транзиту Держмитслужба протягом півроку після набрання чинності нормативно-правовими актами, які регламентують забезпечення впровадження режиму спільного транзиту забезпечено участь у навчальних заходах всіх працівників митниць, відповідальних за здійснення транзитних процедур запровадження системи спільного транзиту між Україною та Договірними Сторонами Конвенції про процедуру спільного транзиту —”— через рік після набрання чинності нормативно-правовими актами, які регламентують забезпечення впровадження режиму спільного транзиту запроваджено режим спільного транзиту 36. Виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині наближення до митного законодавства Європейського Союзу (Регламент (ЄС) № 952/2013, Делегований Регламент (ЄС) № 2015/2446, Регламент Комісії (ЄС) № 2015/2447, Регламент Ради (ЄС) № 1186/2009) підготовка передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, проектів законодавчих актів Мінфін Держмитслужба у строки, визначені Угодою прийнято відповідні закони України запровадження моніторингу практики застосування положень законодавства України, яке було наближено до законодавства ЄС —”— постійно починаючи з ІІІ кварталу 2020 р. моніторинг здійснюються, діяльність Держмитслужби спрямовується та координується (у разі потреби) 37. Перегляд та оптимізація застосування систематичних, комплексних, гнучких та послідовних процедур митного контролю на основі аналізу ризиків створення моніторингового центру, таргетингових груп Держмитслужби для аналізу зовнішньоекономічних операцій суб’єктів господарювання та постановки завдань підрозділам митного оформлення митних органів щодо виконання окремих митних формальностей Держмитслужба ІІ квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи забезпечення посадових осіб Держмитслужби, які залучаються до роботи в моніторинговий центр та/або до таргетингових груп доступом до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Держмитслужби Держмитслужба ІІ квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи доопрацювання ІТ-комплексів Держмитслужби з метою забезпечення виконання посадовими особами Держмитслужби, які залучаються до роботи в моніторинговий центр та/або до таргетингових груп, покладених на них завдань з аналізу зовнішньоекономічних операцій суб’єктів господарювання та постановки завдань підрозділам митного оформлення митних органів щодо виконання окремих митних формальностей —“— —“— відповідні ІТ-комплекси Держмитслужби доопрацьовані розширення сфери застосування автоматизованої системи управління ризиками на всі митні формальності, від обробки попередньої інформації (у тому числі даних загальних декларацій прибуття) до обробки результатів митного пост-аудиту. Впровадження профілів та індикаторів ризику, орієнтованих не лише на визначення конкретних параметрів (наприклад, вартості, ваги, коду товару згідно з УКТЗЕД), а і на інші характеристики і параметри товару та/або зовнішньоекономічної операції Держмитслужба Мінфін постійно прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи 38. Удосконалення автоматизованої системи митного оформлення товарів, зокрема впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про виконання митних формальностей. Подальша автоматизація митних формальностей запровадження спеціалізації структурних підрозділів митниці (окремих посадових осіб) із здійснення митних формальностей щодо певних категорій товарів Мінфін Держмитслужба I квартал 2021 р. центри компетенції запроваджено 39. Запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів на основі кращих практик розроблення та запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів на основі дослідження з вимірювання часу Всесвітньої митної організації Держмитслужба Мінфін —”— прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

VII. Сприяння ефективному справлянню митних платежів[]

40. Розроблення та реалізація системи моніторингу результативності та ефективності контролю митної вартості, класифікації товарів, визначення країни походження, правомірності використання пільг та преференцій із сплати митних платежів розроблення методики та запровадження моніторингу результативності та ефективності контролю митної вартості, класифікації товарів, визначення країни походження, правомірності використання пільг та преференцій із сплати митних платежів, у тому числі за результатами постмитного аудиту та судової практики Держмитслужба Мінфін IV квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи для здійснення моніторингу результативності розроблення стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості, класифікації, країни походження товарів, правомірності використання пільг та преференцій із сплати митних платежів до, під час та після їх випуску в заявлений режим Держмитслужба I квартал 2021 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи для затвердження стандартних алгоритмів дій перегляд ставок ввізного мита (уніфікація ставок), внесення пропозицій щодо внесення змін до Митного тарифу України, встановленого Законом України “Про Митний тариф України” Мінфін Мінекономіки Держмитслужба IІІ квартал 2020 р. законопроект подано на розгляд Верховної Ради України 41. Модернізація системи здійснення контролю за визначенням митної вартості та управління ціновою інформацією з метою створення єдиної довідкової бази даних розроблення, забезпечення оновлення та використання під час здійснення контролю митної вартості методології проведення митної оцінки (у тому числі з урахуванням особливостей контролю операцій пов’язаних осіб з систематизацією практики та прикладами митної оцінки, побудованої на міжнародних принципах методології митної оцінки, визначених у документах Світової організації торгівлі та Всесвітньої митної організації) Держмитслужба I квартал 2021 р. прийнято відповідний організаційно-розпорядчий документ щодо затвердження методології здійснення митної оцінки запровадження системної взаємодії підрозділу цінової інформації Держмитслужби з профільними структурними підрозділами Мінфіну і ДПС Держмитслужба ДПС Мінфін —”— прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи впровадження використання для цілей контролю митної вартості та доведення наявності/відсутності впливу взаємозв’язаності сторін на вартість товарів автоматизованого обміну фінансовою інформацією, яка використовується податковим аудитом для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням та BEPS Держмитслужба ДПС —”— —”— 42. Визначення процедури надання митницею на запит підприємства обов’язкової тарифної інформації з урахуванням міжнародної практики (Binding Tariff Information (BTI) внесення змін до наказу Мінфіну від 30 травня 2012 р. № 650 “Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України” Мінфін Держмитслужба IV квартал 2020 р. прийнято відповідний наказ Мінфіну 43. Створення зручних для користування бізнесом та митницею онлайн-сервісів для перегляду реєстру попередніх рішень про класифікацію товару, знеособленої інформації про класифікацію товару з оформлених митних декларацій тощо створення онлайн-сервісу для перегляду реєстру попередніх класифікаційних рішень, що дає змогу здійснювати запит інформації за ключовими словами в найменуванні товару та надання знеособленої інформації про класифікацію таких товарів з масиву митних декларацій, під час оформлення яких перевірка класифікації товарів проводилася спеціалізованим підрозділом Держмитслужба Мінфін —”— забезпечено повноцінне функціонування онлайн-сервісу перегляд винесених митницею попередніх рішень про класифікацію товару та рішень про визначення коду товару з метою: виключення рішень, скасованих у судовому порядку та за якими триває судове оскарження; виявлення рішень з різними кодами згідно з УКТЗЕД на однакові товари (з однаковими характеристиками, визначальними для класифікації) та їх перегляд Держмитслужба Мінфін IІІ квартал 2020 р. забезпечено перегляд рішень 44. Створення умов для здійснення контролю за обігом товарів на митній території України на кожному етапі їх постачання та реалізації забезпечення доступу посадових осіб Держмитслужби, які виконують функції постмитного аудиту та протидії митним правопорушенням, до інформації, що міститься в податкових накладних, акцизних накладних для цілей контролю за переміщенням товарів та податкової звітності, яка містить інформацію про складові митної вартості товарів Мінфін Держмитслужба ДПС постійно прийнято відповідні нормативно-правові акти 45. Запровадження постмитного контролю та підвищення ефективності здійснення митного аудиту, яке оцінюватиметься на підставі фактично сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив створення інформаційно-аналітичної системи для підрозділів митного аудиту та митного оформлення з метою використання ризик-орієнтованого (переважно автоматизованого) підходу під час планування та проведення документальних перевірок. Використання результатів митного аудиту для визначення переліку форм митного контролю на етапі митного оформлення товарів Держмитслужба Мінфін IV квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи проведено заходи з автоматизації використання ризик-орієнтованого підходу розроблення та запровадження системи оцінювання ефективності здійснення митного аудиту як форми митного контролю на підставі фактично виявлених порушень, у тому числі заходів нетарифного регулювання, сплачених податків до державного бюджету, результатів розгляду судових справ та їх подальших перспектив —”— I квартал 2021 р. розроблено та запроваджено зазначену систему створення системи управління митним аудитом, впровадження єдиних стандартів звітності за результатами здійснення митного аудиту та контролю за їх дотриманням, внесення результатів аудиту до інформаційних систем Держмитслужба Мінфін I квартал 2021 р. створено систему управління митним аудитом, впроваджено єдині стандарти звітності

VIII. Розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі[]

46. Розвиток та розширення функціональних можливостей сервісу “Єдине вікно” забезпечення створення умов для передачі центральними органами виконавчої влади дозвільних документів виключно через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” та їх використання під час митного контролю та митного оформлення Держмитслужба постійно запроваджено модулі автоматизованої системи митного оформлення забезпечення розвитку сервісу для забезпечення можливості подання громадянами та підприємствами електронних заяв та прийняття в електронному вигляді митними органами рішень з питань митної справи Мінфін Держмитслужба —”— введено в експлуатацію відповідні електронні сервіси 47. Розроблення середньострокової та довгострокової стратегії розвитку і розбудови пунктів пропуску через державний кордон з метою підвищення їх пропускної спроможності та забезпечення здійснення заходів митної безпеки на державному кордоні; розширення використання інформаційно- телекомунікаційних технологій, автоматизованих засобів зчитування номерів, зважування, сканування, проставлення контрольних відміток, подання інформаційних повідомлень, заяв тощо розроблення плану розвитку і розбудови пунктів пропуску через державний кордон Мінфін Держмитслужба Адміністрація Держприкордон-служби Мінінфраструктури облдерж-адміністрації IV квартал 2020 р. прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України розроблення уніфікованих вимог до облаштування автомобільних пунктів пропуску Держмитслужба Адміністрація Держприкордон-служби —”— прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби розроблення, складення та регулярне оновлення паспортів пунктів пропуску (інфраструктура, технічні засоби митного контролю, відеоспостереження, технічний стан обладнання, стан під’їзних шляхів тощо), визначення обсягу інформації для публічного доступу та забезпечення її своєчасного оприлюднення на веб-порталі Держмитслужби Держмитслужба Мінінфраструктури Укравтодор облдерж-адміністрації за місцезнаходженням пункту пропуску ІІІ квартал 2020 р. відповідну інформацію опубліковано 48. Впровадження національної електронної транзитної системи та інтеграція інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці впровадження національної електронної транзитної системи, сумісної з новою комп’ютеризованою транзитною системою ЄС (NCTS) Держмитслужба Мінфін IV квартал 2020 р. впроваджено національну електронну транзитну систему 49. Розвиток автоматизованої системи управління ризиками та розширення джерел інформації, які в ній використовуються забезпечення використання під час проведення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків інформації, отриманої від державних органів —”— постійно в автоматизованій системі управління ризиками використовуються нові джерела інформації системний перегляд профілів ризику, розроблення профілів ризику з урахуванням визначення пріоритетних напрямів контролю, результатів здійснення моніторингу та контролю Держмитслужба —”— переглянуто профілі ризику використання в автоматизованій системі управління ризиками суб’єктно-орієнтованих критеріїв з метою врахування характеристик та історії діяльності суб’єктів господарювання під час визначення ступеня ризику Держмитслужба Мінфін —”— впровадження відповідних алгоритмів в автоматизовану систему управління ризиками

== IХ. Захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї ==

50. Розроблення політики, систем, процедур та правових інструментів для ефективного управління ризиками, що дасть змогу забезпечити баланс між сприянням торгівлі та функціями безпеки затвердження методики вимірювання пропорційності заходів із сприяння торгівлі заходам з митного контролю Держмитслужба Мінфін ІІI квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби

51. Віднесення до основних завдань Держмитслужби забезпечення захисту та безпеки України та її резидентів, а також охорони навколишнього природного середовища, де це доцільно — в тісному співробітництві з іншими органами. Впровадження декларативного принципу щодо дотримання заходів нетарифного регулювання підготовка проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України в частині віднесення до основних завдань Держмитслужби забезпечення захисту та безпеки України та її резидентів, а також охорони навколишнього природного середовища, де це доцільно — в тісному співробітництві з іншими органами. Запровадження можливості підтвердження суб’єктами господарювання дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (встановлених законами України заборон та обмежень) під час переміщення товарів через митний кордон України за декларативним принципом у частині: наведення декларантами у митних деклараціях відомостей про документи, необхідні для здійснення митного контролю, або відміток, що товари не підпадають під дію заборон та/або обмежень; надання права митниці завершити митне оформлення у разі наведення декларантом відомостей про дотримання заходів нетарифного регулювання або внесення відмітки, що товари не підпадають під дію заборон та/або обмежень; проведення під час постмитного контролю перевірки дотримання декларантами заходів нетарифного регулювання Мінфін Держмитслужба —”— законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

52. Використання митницею комплексу сучасних оглядових технологій та обладнання в пунктах пропуску, на вантажних терміналах, у морських портах і в аеропортах (наприклад, зважування без зупинки транспортного засобу, сканування без відкриття вантажу, інтелектуальне відеоспостереження тощо) перегляд та актуалізація існуючих нормативних документів, що регламентують використання митного обладнання; Держмитслужба IV квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

впровадження системи сканування товарів та транспортних засобів та визначення об’єктів для сканування на основі результатів аналізу та оцінки ризиків —”— —”— —”—

встановлення скануючих систем стаціонарного типу для огляду транспортних засобів та контейнерів у пунктах пропуску —”— —”— введено в експлуатацію скануючі системи не менше ніж в семи пунктах пропуску через державний кордон України

встановлення вагових комплексів для вимірювання маси транспортних засобів у русі в пунктах пропуску —”— IV квартал 2021 р. введено в експлуатацію вагові комплекси

побудова системи інтелектуального відеоконтролю в пунктах пропуску—”— —”—

введено в експлуатацію систему відеоконтролю

поширення практики взаємного визнання результатів митного контролю під час проведення митних процедур Держмитслужба Мінфін IV квартал 2021 р. укладено міждержавні угоди про обмін інформацією та визнання результатів митного контролю із застосуванням технічних та спеціальних засобів митного контролю

53. Підвищення інституційної спроможності у сфері правоохоронної діяльності митниці створення, розвиток і регулярне оновлення системи оперативного обміну інформацією, необхідної для забезпечення та провадження діяльності з виявлення та припинення порушень законодавства з питань митної справи, з правоохоронними, контролюючими органами та митними органами іноземних держав Держмитслужба постійно укладено та реалізовано меморандуми про взаєморозуміння або угоди з правоохорон-ними, контролюючими органами та митними органами іноземних держав про надання інформації

підготовка проекту Закону України щодо внесення змін до Митного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” в частині усунення прогалин законодавства для практичного застосування існуючого обсягу повноважень Мінфін Держмитслужба IІІ квартал 2020 р. законопроект подано на розгляд Верховної Ради України

запровадження функції оперативних підрозділів у Держмитслужбі та її територіальних органах, уповноважених на провадження оперативно-розшукової діяльності, а також виявлення, припинення та запобігання порушенням законодавства з питань державної митної справи Держмитслужба IІІ квартал 2020 р. створено оперативні підрозділи

запровадження функції мобільних груп з метою здійснення митного контролю на всій митній території України —”— —”— прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

розроблення інструкцій, визначення способів і методів роботи та взаємодії між слідчими, правоохоронними та іншими структурними підрозділами митниці —”— —”— —”—

створення систем підготовки керівного складу та навчання працівників митниці, які провадять правоохоронну діяльність Держмитслужба IІІ квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

використання спеціальних форм співпраці, що стосуються транскордонних дій (наприклад, переслідування по гарячих слідах, спільне спостереження за кордоном, спільні операції), з метою виявлення, припинення та документування порушень митного законодавства —”— постійно —”—

54. Створення системи сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що не перешкоджає законній торгівлі та забезпечує протидію потраплянню на територію України контрафактних товарів приведення нормативно-правових актів з питань захисту прав інтелектуальної власності в митній сфері у відповідність з міжнародними угодами і стандартами: Регламенту Ради ЄС № 608/2013 від 12 червня 2013 р. та Імплементаційного Регламенту Комісії ЄС № 1352/2013 від 4 грудня 2013 р. Мінфін Держмитслужба IІ квартал 2020 р. прийнято відповідні нормативно-правові акти

забезпечення розвитку організаційної спроможності митниці з питань захисту прав інтелектуальної власності. Створення підрозділу для оперативної експертизи, який перебуває безпосередньо на зв’язку з працівниками митниці, правоохоронними підрозділами Держмитслужби, правовласниками тощо. Розроблення стандартних алгоритмів дій працівників митниці під час здійснення контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності до, під час та після їх випуску в заявлений режим. Розроблення спеціальних профілів ризику для здійснення контролю за переміщенням товарів, що може порушувати право інтелектуальної власності. Створення та забезпечення функціонування бази даних щодо прав інтелектуальної власності. Проведення короткострокових семінарів (тренінгів), зокрема із залученням представників правовласників з питань захисту прав інтелектуальної власності Держмитслужба IV квартал 2020 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

55. Забезпечення митних лабораторій обладнанням і програмним забезпеченням та удосконалення процедур і методів роботи лабораторій удосконалення процедур та методів роботи митних лабораторій. Внесення змін до нормативно-правових актів з питань проведення лабораторних досліджень Мінфін Держмитслужба IІ квартал 2021 р. прийнято відповідні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи

підвищення організаційної спроможності митних лабораторій: укладення відповідних угод із зовнішніми кваліфікованими установами щодо лабораторних досліджень за напрямами, які не охоплені митною лабораторією; розроблення та затвердження інструкцій та кваліфікаційних вимог Держмитслужба IV квартал 2021 р. прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи

впровадження мобільних митних лабораторій та забезпечення обладнанням і спеціалізованим програмним забезпеченням для проведення лабораторного дослідження —”— —”— мобільні митні лабораторії забезпечено необхідним обладнанням та програмним забезпеченням

проведення акредитації національним органом України з акредитації митної лабораторії на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Держмитслужба IІ квартал 2021 р. отримано атестат акредитації Національного агентства з акредитації

Х. Підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва[]

56. Підписання угод із суміжними країнами та найбільшими торговельними партнерами України щодо обміну інформацією про товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України визначення переліку потенційних країн для проведення консультацій щодо укладення домовленостей про обмін митною інформацією Держмитслужба Мінфін IV квартал 2020 р. пропозиції щодо підписання угод підготовлено та погоджено з іншими центральними органами виконавчої влади підготовка проектів міжнародних угод з питань митної справи та взаємної адміністративної допомоги, проектів відповідних протоколів щодо обміну митною інформацією. Проведення консультацій, переговорів щодо їх узгодження та забезпечення

—”— постійно підготовлено та узгоджено проекти відповідних угод/протоколів здійснення моніторингу стану виконання міжнародних угод у митній сфері, внесення пропозицій щодо доцільності укладення угод про співпрацю з питань митної справи та приєднання до них Держмитслужба постійно інформаційно-аналітичні матеріали готуються на постійній основі

57. Розвиток двосторонньої договірної бази про здійснення спільного контролю в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення ініціювання двосторонніх переговорів та узгодження положень відповідних проектів договорів Держмитслужба Мінфін —”— укладено відповідні договори

58. Активізація використання інструментів міжнародної технічної допомоги та участі у проектах, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями використання інструментів міжнародної технічної допомоги та участі у проектах, що підтримуються міжнародними організаціями Держмитслужба Мінекономіки Мінфін —”— використовуються інструменти міжнародної технічної допомоги та участі у проектах, що підтримуються міжнародними організаціями підготовка та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги та проектів допомоги міжнародних організацій —”— —”— відповідні проекти підготовлені, реалізовані, очікуваних результатів досягнуто забезпечення функціонування регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації (м. Хмельницький) та Регіонального кінологічного навчального центру Всесвітньої митної організації Держмитслужба постійно зазначені центри функціонують

59. Ратифікація необхідних міжнародних конвенцій і угод з метою забезпечення міжвідомчого співробітництва та обміну інформацією в країні та на міжнародному рівні, включаючи взаємну адміністративну допомогу визначення переліку конвенцій і угод, які становлять інтерес для України з точки зору приєднання до них Мінфін Держмитслужба IV квартал 2020 р. пропозиції щодо підписання угод підготовлено та погоджено з іншими центральними органами виконавчої влади

60. Співпраця на керівному та операційному рівні між митними адміністраціями суміжних країн для сприяння транскордонному двосторонньому митному співробітництву проведення двосторонніх зустрічей на рівні керівництва митних адміністрацій для обговорення та узгодження актуальних напрямів Держмитслужба постійно проводяться двосторонні зустрічі на рівні керівництва митних адміністрацій у разі потреби проведення зустрічей на рівні керівництва прикордонних митниць України та суміжних країн для обговорення поточної ситуації на кордоні та вирішення актуальних питань взаємодії —“— —“— проводяться зустрічі на рівні керівництва прикордонних митниць України та суміжних країн у разі потреби підготовка та підписання угод, протоколів з митними адміністраціями іноземних держав про взаємодію у сфері протидії митним правопорушенням та контрабанді, обміну упереджувальною (спонтанною) інформацією Мінфін Держмитслужба постійно проекти відповідних Угод/протоколів підготовлено, узгоджено та підписано організація та проведення спільних навчальних заходів, у тому числі в пунктах пропуску на кордоні Держмитслужба —”— спільні навчальні заходи проводяться ____________________

Джерело[]

Advertisement