Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

План заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. № 1014 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 1072-р)

1. Створити інтерактивну систему проведення оцінки електронної готовності України.

Держінформнауки.
2014 рік.

2. Ввести в експлуатацію Державну інформаційну систему електронних звернень громадян, передбачивши, зокрема, розроблення:

  • Положення про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян;
  • Регламенту роботи Державної інформаційної системи електронних звернень громадян.
Держінформнауки, МОН, Мін’юст.
2013 рік.

3. Забезпечити функціонування Державної інформаційної системи електронних звернень громадян, у тому числі реєстрацію в ній органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Держінформнауки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
2014 рік.

4. Забезпечити координацію діяльності щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань впровадження електронного урядування.

Нацдержслужба, Держінформнауки, Національна академія державного управління при Президентові України.
Постійно.

5. Визначити перелік державних реєстрів, їх держателів та функцій з метою уникнення дублювання.

Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку, Мінсоцполітики.
2014 рік.

6. Забезпечити нормативне врегулювання питання створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Адміністрація Держспецзв’язку, Держінформнауки.
2014-2015 роки.

7. Забезпечити розвиток та стандартизацію інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису, зокрема:

  • розроблення нормативних актів у сфері технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису;
  • удосконалення системи організаційних та організаційно-технічних заходів, визначення нових підходів для забезпечення ефективного розвитку технологічної інфраструктури відкритих ключів та надання послуг електронного цифрового підпису.
Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку, Мінекономрозвитку, Держінформнауки, Мінфін, Національний банк (за згодою).
2014-2015 роки.

8. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект концепції запровадження ідентифікації особи під час доступу до ресурсів державних інформаційних систем без використання електронного цифрового підпису.

Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку, Мін’юст, Національний банк (за згодою).
2014 рік.

9. Забезпечити упорядкування архівних документів за встановлені законодавством строки їх зберігання в архівних підрозділах органів виконавчої влади для здійснення поступового переходу на електронний документообіг.

Укрдержархів, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
2014-2015 роки.

10. Забезпечити впровадження інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та її подальшу взаємодію з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

Держінформнауки, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Національний банк (за згодою).
2014 рік.

11. Забезпечити впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технічних рішень у сфері електронного урядування, зокрема розробити регламенти взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади з інформаційною системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Держінформнауки, Нацдержслужба.
2014 рік.

12. Забезпечити модернізацію пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Мінекономрозвитку, Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку.
2014 рік.

13. Забезпечити впровадження в промислову експлуатацію автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності” та розпочати дослідну експлуатацію другої черги системи з поступовим приєднанням всіх центральних органів виконавчої влади, до яких подається звітність.

Міндоходів, Держінформнауки, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку, Мінсоцполітики, Національний банк (за згодою).
2014-2015 роки.

14. Модернізувати систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, передбачивши, зокрема, розроблення та затвердження регламенту системи.

Держінформнауки, Укрдержархів, інші центральні органи виконавчої влади.
2014 рік.

15. Забезпечити впровадження комплексної системи захисту інформації в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Держінформнауки, Адміністрація Держспецзв’язку.
2013-2014 роки.

16. Забезпечити підключення до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади систем електронного документообігу Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
2014 рік.

Джерело[]

Advertisement