Комп'ютери в Україні вики
Advertisement
Затверджено: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 28 березня 2018 року № 197

Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355

До цього Переліку внесено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/C 092/05 від 09 березня 2018 року.

Позначення національного стандарту Назва національного стандарту Позначення гармонізованого європейського стандарту Дата першого опубліку-вання гармонізо-ваного європейсь-кого стандарту в Офіційному віснику ЄС Позначення заміненого гармонізо-ваного оєвропейсь-кого стандарту


Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Поло-ження Техніч-ного регла-менту
1 ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017

(ETSI EN 300 220-2:2017, IDT)

Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц. Частина 2. Загальні технічні вимоги ETSI EN 300 220-2:2017 10.03.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: тільки для смуг частот 40,66-40,7 МГц, 433,04-434,79 МГц та 868-868,6 МГц (діапазони 35, 44a, 44b, 45a, 45b, 45c, 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС)

2 ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

(ETSI EN 300 328:2016, IDT)

Системи з радіодоступом діапазону частот

2,4 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування — На заміну ДСТУ ETSI EN 300 328:2008

ETSI EN 300 328:2016 13.01.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019
3 ДСТУ ETSI EN 301 406:2017

(ETSI EN 301 406:2016, IDT)

Радіообладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT). Загальні технічні вимоги ETSI EN 301 406:2016 11.11.2016 пункт 7
Чинний від 01.01.2019
4 ДСТУ ETSI EN 301 428:2017

(ETSI EN 301 428:2017, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції супутникового зв’язку малі, які працюють у смугах частот 11/12/14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 428:2017 08.06.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019
5 ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014

(ETSI EN 300 440-2:2010, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 300 440-2:2010 08.6.2017 пункт 7
6 ДСТУ ETSI EN 301 444:2017

(ETSI EN 301 444:2016, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі сухопутні голосового зв’язку та/чи передавання даних, які працюють  у смугах частот 1,5 ГГц та 1,6 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 444:2016 13.01.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019

Обмеження: тільки піддіапазон 1 таблиці 1А стандарту

7 ДСТУ ETSI EN 301 502:2017

(ETSI EN 301 502:2017, IDT)

Обладнання систем цифрового стільникового радіозв’язку стандарту GSM базове. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 502:2017 12.04.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: для базових станцій, які працюють у смугах радіочастот 888-890 МГц і 933-935 МГц робочі смуги радіочастот в діапазоні 900 МГц обмежені

888-890 МГц і 933-935 МГц (додаткові вимоги до вхідних фільтрів)

8 ДСТУ ETSI EN 301 893:2017

(ETSI EN 301 893:2017, IDT)

Обладнання радіодоступу діапазону частот 5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 893:2017 08.06.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019
9 ДСТУ ETSI EN 301 908-2:2017

(ETSI EN 301 908-2:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 2. Обладнання абонентське з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 908-2:2017 12.04.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019
10 ДСТУ ETSI EN 301 908-11:2017

(ETSI EN 301 908-11:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 11. Повторювачі з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 908-11:2017 10.02.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для діапазонів І, ІІІ, VII UTRA FDD

11 ДСТУ ETSI EN 301 908-14:2017

(ETSI EN 301 908-14:2017, IDT)

Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 14. Обладнання базове радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 301 908-14:2017 12.05.2017 пункт 7
Чинний від 01.01.2019.

Обмеження: стандарт надає презумпцію відповідності тільки для смуг 3, 7 E-UTRA

12 ДСТУ ETSI EN 302 077-2:2015

(ETSI EN 302 077-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне служби наземного цифрового звукового мовлення T-DAB. Частина 2. Технічні вимоги ETSI EN 302 077-2:2005 12.04.2017 пункт 7
13 ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2017

(ETSI EN 302 217-2-2:2014, IDT)

Радіосистеми фіксованої радіослужби. Обладнання та антени цифрових радіорелейних систем передавання. Частина 2-2. Характеристики та вимоги до радіообладнання, для якого застосовують координацію частот ETSI EN 302 217-2-2:2014 08.06.2017


пункт 7
Чинний від 01.01.2019
14 ДСТУ ETSI EN 302 245-2:2015

(ETSI EN 302 245-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне радіомовленнєвої служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 2. Технічні вимоги ETSI EN 302 245-2:2005 12.04.2017 пункт 7
15 ДСТУ ETSI EN 303 978:2016

(ETSI EN 303 978:2016, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції земні на рухомих платформах, що передають на геостаціонарні супутники в діапазоні частот від 27,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування ETSI EN 303 978:2016 11.11.2016 пункт 7

Примітка:

Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров’я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 09 червня 2006 року № 815.

Директор Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Держспецзв’язку М.М. Ткаченко

Див. також[]

Джерело[]

Advertisement