Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо відновлення економічного зростання в Україні)


Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону[]

За попередніми розрахунками, в тому числі експертів Міжнародного валютного фонду, обсяг ВВП України в наступному році має скоротитися на 3%, розмір заробітної плати зменшиться приблизно на 9%, а рівень споживання населення країни знизиться на 14%. При цьому безробіття зросте в півтора рази, а державний борг майже вдвічі при паралельному зменшенні рівня кредитування економіки на 10%. Альтернатива такому сценарію розвитку подій – вироблення та реалізація комплексу заходів щодо підтримки вітчизняної економіки. Для уникнення спаду виробництва, для запобігання зростанню безробіття та зниженню рівня життя населення необхідно різко знизити податкове навантаження на економіку. В протилежному випадку уряд просто стикнеться з ситуацією, що рівень оподаткування не буде мати ніякого значення – непрацюючим підприємствам байдуже які податки не платити – низькі чи високі.

Для того щоб не допустити різкого погіршення рівня життя населення необхідно з першого січня 2009 року до 15%, знизити ставку ПДВ, збільшити амортизаційні відрахування, ввести податкові стимули для інвестицій, зокрема ввести інвестиційну пільгу з податку на прибуток. Паралельно необхідно розробити та запровадити програму рефінансування НБУ інвестиційних та інноваційних проектів українських підприємств, які кредитують українські банки. Очевидно, що ці пропозиції різко негативно вплинуть на доходну частину бюджету – підприємства будуть менше, набагато менше сплачувати податку на прибуток на ПДВ. Однак, можливо, саме такий радикальний захід можливо є єдино можливим виходом з ситуації, що склалася, оскільки в противному випадку уряд може просто стикнутися з ситуацією, коли податкова база просто зникне після закриття підприємств. Я більш ніж впевнений, що якщо ми цього не зробимо, то прогноз МВФ може бути навіть занадто оптимістичний.

Цілі і завдання прийняття проекту Закону[]

Чинний порядок стягнення податку на додану вартість в Україні передбачає відшкодування сум цього податку, яке як правило виникає при здійсненні експортних та деяких інших операцій. Ці процеси супроводжуються масовими правопорушеннями, особливо у вигляді фіктивного відшкодування, що призводить до розкрадання бюджетних коштів. Крім того, адміністрування цього податку є складним, а розмір ставки є значним навантаженням на суб’єкти підприємницької діяльності та населення як основного кінцевого споживача товарів та послуг. Проект Закону України «Про податок на додану вартість односторонньої дії» розроблено з метою встановлення такого нового порядку сплати, який дозволить спростити адміністрування, відмовитись від операцій відшкодування, скоротити можливості для зловживань та зменшити ставку податку на додану вартість без втрат доходів бюджету.

Проект зберігає спадковість до тих норм чинного Закону, які не пов’язані зі зміною механізму стягнення цього податку (нульової ставки на експорт, пільг, включаючи пільги інвалідам, особливостей нарахування ПДВ на легкові автомобілі тощо). Щодо цієї частині було внесено лише редакційні зміни, та вилучено застаріли формулювання.

Загальна характеристика і основні положення[]

У загальному вигляді основне правило справляння ПДВ односторонньої дії є наступним: ПДВ стягується у повному обсязі при поставках від зареєстрованих платників ПДВ неплатникам.

Отже учасники ринку розділяються на дві групи:

 • особи, зареєстровані платниками ПДВ,
 • особи, не зареєстровані платниками ПДВ.

Згідно основного правила тільки поставки від першої групи до другої будуть оподатковуватись, а при всіх інших операціях, включаючи операції між платниками, ніяких зобов’язань щодо ПДВ не виникатиме.

Це звузить коло оподатковуваних операцій і в той же час збільшить вагомість кожної з них. В результаті підвищиться сконцентрованість потоків коштів цього податку, не подрібнених різницями ПДВ. Це забезпечить еквівалентність чинному порядку за набагато простішого механізму справляння і менших можливостей для зловживань. Зокрема відпаде потреба у вихідному ПДВ (податковому кредиті), як і у різниці ПДВ; у операціях відшкодування як таких; у податкових накладних; у податкових векселях і у ПДВ на імпорт.

Безпосередня сплата ПДВ до бюджету буде відбуватися при продажах населенню; підприємцям на спрощеній системі оподаткування-неплатникам ПДВ; неурядовим організаціям-неплатникам ПДВ; державі при здійсненні держзакупівель, які мають оплачуватися з ПДВ тощо. Положення всіх цих учасників ринку, які не є зареєстрованими платниками ПДВ ніяк не зміниться. При їхніх покупках їм буде нараховуватися ПДВ як і раніше. Тільки тепер, як вже було сказано, податок одразу повністю піде до бюджету, а не буде потрощений різницями і частково втраченим.

В той же час платники ПДВ, а це в основному великі і середні підприємства, за новою системою не будуть платити вихідного ПДВ при покупках і так само не будуть отримувати вхідний ПДВ у випадку продажів таким же платникам (при продажах неплатникам вхідний ПДВ весь одразу буде передаватися до бюджету згідно вищенаведеного основного правила). Зокрема ті промислові підприємства, які не мають операції з неплатниками, не будуть платити ПДВ взагалі (але вони не будуть і нараховувати ПДВ при продажах, як і їм не буде нараховуватись ПДВ при покупках).

Експортер тепер не буде платити вихідного ПДВ при покупках сировини і матеріалів (який за чинним порядком є підставою для відшкодування), тому і відшкодування стане не потрібним. В результаті зніметься проблема вимивання обігових коштів у зв’язку зі сплатою вихідного ПДВ і очікуванням відшкодування.

Якщо за чинним механізмом підприємство віддає те, що йому потім повертатимуть (вихідний ПДВ), і отримує те, що в нього потім забиратимуть (вхідний ПДВ); то ПДВ односторонньої дії випрямовує ці перекручення у природний і раціональний порядок: підприємству з самого початку залишають те, що йому і так належить, і не надають того, що не належить.

Чинний і запропонований варіанти ПДВ тісно пов’язані з двома формами існування валової доданої вартості всієї економіки – у вигляді доходів і у вигляді кінцевого продукту. З цього випливає як відмінність, так і еквівалентність варіантів стягнення ПДВ.

Чинний порядок стягнення ПДВ є податком з доданої вартості створеної у вигляді доходів. Це і вимагає розрахунків різниць ПДВ відповідно до різниці між виручкою і видатками, що визначає доходи.

ПДВ односторонньої дії є податком з доданої вартості створеної у вигляді кінцевого продукту. А оскільки кінцевий продукт визначається цілком, без різниць, то це і є передумовою для більш раціонального порядку стягнення ПДВ.

При цьому збалансованість двох методів визначення валової доданої вартості забезпечує еквівалентність і двох методів стягнення ПДВ.

Використання юридичного терміна „особа, яка не є зареєстрованим платником ПДВ” дозволяє однозначно інтерпретувати Закон і уникнути нечіткого поняття кінцевий споживач, хоча термін „неплатник” в основному відноситься саме до кінцевих споживачів.

Згідно теорії ПДВ сплачуться кінцевим споживачем. Отже ПДВ односторонньої дії приводить механізм стягнення у пряму відповідність з цим положенням і відкидає непрямий шлях опосередкованого збору податку через різниці ПДВ. У такій версії податок краще відповідає своїй економічній сутності.

Для однозначної інтерпретації операцій з готівкою всі поставки платників ПДВ за готівку обкладаються ПДВ незалежно від категорії покупця. Отже покупець-платник ПДВ матиме змогу не сплачувати ПДВ при покупках тільки при безготівкових операціях.

Таким чином бюджет буде отримувати ПДВ від його платників у наступних випадках:

 • при продажах будь-яким особам за готівку або за її замінники (кредитні картки тощо);
 • при продажах підприємствам, які не є платниками ПДВ.

Операції між платниками цього податку ПДВ не оподатковуються, отже статус платника ПДВ тепер стає вигідним. Тому проект Закону не передбачає добровільної реєстрації і містить вимоги лише щодо обов’язкової реєстрації платником податку.

Обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти підприємницької діяльності, загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) яких протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування податку на додану вартість) або, якщо залишкова вартість основних фондів першої групи таких осіб перевищує 1 млн грн незалежно від терміну діяльності.

Отже платником податку може бути лише такий суб’єкт підприємницької діяльності, який функціонує зі вказаними обсягами операцій принаймні рік, або має достатній обсяг будинків і споруд. Це відсікає можливість для здійснення правопорушень “фірмами-одноднівками”.

Крім того в проекті пропонується запровадити інвестиційну пільгу з податку на прибуток підприємств та підвищити ставки амортизації.


Стан нормативно-правової бази у даній сфері регулювання[]

Закон України “Про Державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 №509-ХІІ.

Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 №1251-ХІІ.

Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 №168/97-ВР.

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 №2181-ІІІ.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Фінансово-економічне обґрунтування[]

Реалізація Закону не потребує додаткових витрат, а лише збільшить надходження з цього податку.

Запропонована система виключає можливості зловживань у відшкодуванні ПДВ, що дозволяє скоротити ставку ПДВ до 15% без втрат доходів бюджету, оскільки за даними СБУ і КРУ протиправні операції з ПДВ зменшують його надходження до бюджету більш як на чверть.

Приблизно 70% надходжень забезпечить роздрібна торгівля і платні послуги населенню. Решта припадає на ПДВ, який сплачується при державних закупівлях і при витратах малих підприємств і підприємців, які не є платниками ПДВ. Незначну частку складе ПДВ сплачений неурядовими неприбутковими організаціями.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту[]

Прийняття проекту сприятиме поліпшенню стану надходження податку на додану вартість до бюджету, усуне можливості фіктивного відшкодування та інших зловживань щодо цього податку, суттєво спростить його адміністрування. Скорочення ставки податку без втрат доходів бюджету забезпечить як збільшення темпів економічного зростання в Україні, так і виконання функцій Держави.

ПДВ односторонньої дії має наступні переваги:

 • забезпечує безперервне щоденне, а не щомісячне, надходження ПДВ, оскільки податкове зобов’язання (або його відсутність) визначається щодо кожної поставки, а не до результатів за певний період. Отже і попереднє накопичення податку на протязі податкового періоду стане непотрібним;
 • виключає зловживання з відшкодуванням ПДВ оскільки не потребує зустрічного руху коштів і операцій відшкодування як таких;
 • стимулює експорт оскільки навіть тимчасового вимивання обігових коштів у експортерів не буде;
 • стимулює економіку в цілому через зниження ставки ПДВ до 15% без зменшення надходжень до бюджету завдяки припиненню втрат від незаконного відшкодування, та інших зловживань з чинним ПДВ;
 • є еквівалентним чинному ПДВ, забезпечуючи стягнення ПДВ більш коротким і раціональним шляхом. Така спадковість полегшить перехід від старої до нової системи;
 • створює передумови для вдосконалення міжбюджетних стосунків, оскільки стягується пропорційно споживанню кожного регіону, що відкриває можливість спрямувати частку ПДВ у місцеві бюджети;
 • забезпечує додаткові надходження до бюджету в перший, перехідний місяць запровадження, коли будуть одночасно отримані і ПДВ за минулі місяці, за старим порядком, і почнуться безперервні надходження ПДВ за новим порядком;
 • спрощує адміністрування ПДВ, зокрема відпадає потреба у підрозділах зайнятих відшкодуванням ПДВ, як на підприємствах, так і у податковій адміністрації. Спроститься документообіг (будуть скасовані податкові накладні, податкові векселі тощо);
 • сприяє європейській інтеграції України, оскільки відповідає напрямкам вдосконалення ПДВ, прийнятим у Європейському союзі, спрямованому на відмову від операції відшкодування як такої.

Народний депутат України

Катеринчук М.Д.

Посилання[]

Advertisement