Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Прийняті 
Загальними зборами АПІТУ
25 квітня 2017

Основні напрями діяльності АПІТУ на 2017/2018

1.    Реалізація напрацювань Стратегічної сесії 04.02.2017 та 22.03.2017 за напрямками:

1.1. Комітет реформування

1.2. Забезпечення комунікацій, в т.ч. сприяння РR компаній-членів

1.3. Розвиток АПІТУ. підтримка / залучення нових членів

1.4. Підвищення впливу і ефективності АПІТУ, в т.ч. розвиток інституційної спроможності, пошук додаткових джерел фінансування, зокрема грантових

1.5. Набуття нових компетенцій

1.6. Розвиток діяльності в регіонах

2.    Розвиток ІТ ринку

2.1. включення питань е-адженди (зокрема розвитку програм е-урядування, е-торгівлі, е-підпису тощо) до стратегічних державних програм,

2.2. розвиток проектів, спрямованих на підвищення ІТ-компетентності суспільства і застосування ІТ в освіті

2.3. сприяння створенню сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток галузі, створення умов для розвитку вітчизняного виробника

2.4. участь у виконанні постанови ВРУ  від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»

3.    Розвиток цивілізованого ринку, рівних умов конкуренції

3.1. удосконалення взаємодії з ДФС в рамках підписаного 15.08.2014 Меморандуму,

3.2. регулярне подання до ДФС цін на ІТ товари – на найдешевші моделі у своїх діапазонах технічних характеристик та торгових марок

3.3. регулярне подання до правоохоронних органів інформації про порушників митних і податкових правил

3.4. протидія ввезенню та реалізації на внутрішньому ринку України контрафактних та контрабандних товарів, а також товарів ввезених за заниженою вартістю

3.5. обмеження безподаткової cross-border  торгівлі, зменшення порушень при пересилання товарів в посилках

3.6. обмеження розміщення оголошень про продажу нелегально-ввезених товарів

3.7. внесення змін до законодавства в частині доступу до митної статистики,

3.8. введення обов’язкової реєстрації розрахункових операцій при торгівлі імпортованими товарами,

3.9. відновлення детального заповнення графи 31 ВМД

3.10. актуалізація списку  технічно складних товарів, що підлягають гарантійному ремонту, торгівля якими потребує РРО

3.11. відновлення обов’язкової реєстрації кодів ІМЕІ.

3.12. рух до «обілення» заробітної платні

4.    Зменшення бар'єрів для зовнішньої торгівлі

4.1. сприяння прийняттю в Україні європейських стандартів,

4.2. сприяння уніфікації Технічних регламентів з Директивами ЄС, 

4.3. визнання сертифікатів відповідності виданих органами з оцінки, акредитованими в ЄС.

5.    Питання інтелектуальної власності

5.1. взаємодія з організаціями колективного управління авторськими правами, та внесення змін до законодавства в частині призупинення дії статті 42 Закону про авторське право і суміжні права та/або встановлення договірних ставок відрахувань.

5.2. впровадження в Україні «національного» принципу вичерпання прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

6.    Розвиток ІКТ в освіті

6.1. сприяння створенню єдиного національного освітнього простору України, доступу закладів освіти та учасників навчального процесу до електронних освітніх ресурсів

6.2. сприяння впровадженню сертифікації вчителів з застосування ІКТ в учбовому процесі, розвиток методів стимулювання створення е-контенту вчителями

6.3. просування  Рекомендацій круглого столу «Освітня політика в умовах інформаційного суспільства» від 24.05.2016

6.4. ініціювання створення експертної ради в МОН  (при підтримці ГР МОН)  для створення та реалізації державної політики з питань прискорення розвитку цифрового освітнього середовища, запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та розвитку нових форм інтерактивного навчання, створення новітніх електронних освітніх ресурсів

6.5. співпраця з МОН та системою електронних публічних закупівель ProZorroдля  забезпечення відкритої та прозорої закупівлі закладами та установами освіти, органами їх управління навчального комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання

6.6. опрацювання можливостей отримання грантів у сфері освіти

7.    Розвиток ринку програмного забезпечення та удосконалення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності

7.1. легалізація ПЗ в органах державної влади,

7.2. підвищення кримінальної відповідальності за порушення авторських прав,

7.3. зменшення розміру шкоди, за завдання якої наступає відповідальність,

7.4. перенесення відповідальності з кримінальної до адміністративної,

7.5. обмеження нелегального розміщення ПЗ в Інтернеті

8.    Сприяння на законодавчому та практичному рівні підняттю обороноздатності країни.

9.    Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній, запобігання недобросовісній конкуренції.

10.  Розвиток досліджень ринку, рейтингів, конкурсу «ІТ Channel Award».

11. Юридична підтримка, консультації на запити членів

12.   Проведення неформальних зустрічей, сприяння встановленню та розвитку контактів між членами та з представниками держави.

Advertisement