Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Документи Громадської ради з питань інформаційного суспільства:
Проект МеморандумуПроект ПоложенняПротокол від 4 квітня 2013


Меморандум

Громадської ради з питань інформаційного суспільства (проект)

Цим Меморандумом сторони, що приєднались,

  • здійснюючи своє право брати участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері інформаційного суспільства (включаючи питання інформаційно-комунікаційної інфраструктури, телерадіомовлення, технічного та програмного забезпечення, інформаційниї ресурсів тощо),
  • усвідомлюючи свою відповідальність за створення і розвиток в Україні такого суспільства,
  • розуміючи необхідність постійної координації та спільної діяльності недержавних самоврядних об'єднань у цій сфері,

вирішили:

  • розширити сферу діяльності заснованої у 2005 році незалежної Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
  • перейменувати Громадську раду з питань ІКТ у Громадську раду з питань інформаційного суспільства (надалі — Рада),

Рада є постійно діючим ініціативним експертним органом для формування узгодженої громадської позиції та вираження консолідованих інтересів представників сфери інформаційного суспільства України. Рада складається з представників недержавних самоврядних організацій в галузі телекомунікацій, телерадіомовлення, інформатизації та ІКТ.

Сторони вважають, що побудова інформаційного суспільства та розвиток ІКТ в Україні можливі лише за умови ефективної співпраці органів державної влади, бізнесу та громадськості. Тому важливо, щоб рішення органів державного управління та регулювання в сфері телекомунікацій, телерадіомовлення, інформатизації та ІКТ приймалися з урахування позиції Ради.

Метою діяльності Ради є досягнення консолідованої позиції недержавних самоврядних об’єднань у сфері інформаційного суспільства, активне доведення цієї позиції до органів державної влади задля її врахування, участь у формуванні та реалізації державної політики у цій сфері.

Рада досягатиме своєї мети на засадах суспільної доцільності, ефективності, збалансованості інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, прозорості та відкритості. Рада діятиме відповідно до Положення і керуватиметься в своїй діяльності законодавством України, фаховим досвідом, здоровим глуздом і принципами самоврядування.

Першочерговими завданнями Ради є:

  • підготовка нового варіанту Доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні»,
  • залучення політичних сил та лідерів до підтримки цінностей, ідей та інструментів інформаційного суспільства, їх широкого публічного обговорення, а також до невідкладної реалізації зазначених у Доповіді заходів.

Цей Меморандум укладено в оновленій редакції та підписано в м. Києві «__» ____ 2013 року.

Див. також[]

Advertisement