Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Додаток до листа Адміністрації Держспецзв’язку від 11.01.2022 № 10/03-157_

ЗВІТ щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, за ІV квартал 2021 року

Найменування завдання Найменування заходу Прогрес виконання заходу у звітному періоді
Наука, технології та інновації
п. 1928. Затвердження політики та принципів регулювання спектра радіочастот відповідно до права ЄС 3) підготовка змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України з метою гармонізації доступного в Україні радіочастотного ресурсу із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 676/2002/ЄС Вивчається питання щодо гармонізації доступного в Україні радіочастотного ресурсу із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 676/2002/ЄС

Виконання триває.

4) проведення за результатами гармонізації виділень радіочастот аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI) та визначення переліку стандартів ЄС для прийняття в Україні з метою виконання секторальних завдань З метою гармонізації з Переліком європейських стандартів під Директиву 2021/53/ЄС регулярно оновлюється Перелік національних стандартів під Технічний регламент радіообладнання, затверджений ПКМУ від 24.05.2017 № 355.

Пропозиції Адміністрації Держспецзв’язку до Національного органу стандартизації (лист від 06.12.2021 № 16/03/02-1968) стосовно включення до проєкту Програми національної стандартизації робіт з розробки відповідних національних стандартів на основі стандартів ETSI було враховано (лист ДП УкрНДНУ від 10.12.2021 № 1-10/2.1.4-08-2212).

Виконання триває.

5) забезпечення доступності інформації через Інтернет щодо розподілених та виділених

в Україні смуг радіочастот, публікація радіоінтерфейсів для радіотехнологій загальних користувачів з урахуванням Рішення Європейської Комісії № 2007/344/ЄС

Адміністрація Держспецзв’язку разом з НКРЗІ регулярно переглядають та оновлюють радіоінтерфейси з подальшим розміщенням на офіційному вебсайті Держспецзв’язку, а саме: 16.09.2019, 18.08.2020, 13.10.2021.

Виконання триває.

п. 19394. Налагодження співробітництва з Агенцією ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки підписання двосторонньої угоди з Агенцією ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки Під час першого раунду кібердіалогу між Україною та ЄС було наголошено щодо необхідності налагодження співпраці з Агенцією ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA).

Виконання триває.

Advertisement