Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Перелік нормативно-правових документів щодо електронних освітніх ресурсів (ЕОР)

Підготовлений юристом АПІТУ В. Черкач на основі аналізу нормативно-правової бази сайтів МОНмолодьспорту України, ВРУ та бази «Ліга Закон» станом на 15.02.2012

Наказ МОНмолодьспорту України від 1 квітня 2011 року N 302 „Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту” [1]

Наказом затверджено план заходів щодо створення та впровадження електронного навчального контенту з термінами виконання та відповідальними виконавцями. Так, наприклад, до травня 2011 мали бути розроблені технічні та педагогічні вимоги до електронного навчального контенту. На даний момент у доступній базі законодавтсва документу, що мав бути розроблений немає. Очевидно, що його розроблено не було, оскільки розробка технічних та педагогічних вимог до електронного навчального контенту передбачена Меморандумом про співпрацю між Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ТОВ «Покетбук Україна» [2], що був підписаний 02.06.2011. Цим документом також передбачено розробку підручників в електронному вигляді та пристроїв для їх відображення, надання інформаційно-методичної допомоги в підготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників щодо використання ІКТ у навчальному процесі, проведення спільних семінарів, конференцій

Постанова КМУ від 13.07.2011 № 752 "Про створення єдиної державної електронної бази з питань освіти” [3]

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб. Держателем (володільцем) Єдиної бази є МОНмолодьспорт. Адміністратором (розпорядником) Єдиної бази є державне підприємство "Інфоресурс", що належить до сфери управління МОНмолодьспорту.

Наказ МОН України від 15 травня 2006 року N 369 "Про затвердження Тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що створюються за державні кошти [4]

Цей документ містить загальні, педагогічні та методичні вимоги до педагогічних програмних засобів (ППЗ), зокрема вимоги до їх структури, програмні, технічні та сертифікаційні вимоги, вимоги до колективу розробників, а також вимогу щодо консультування виконавцем робіт користувачів з питань експлуатації протягом 3-х років за допомогою мережі Інтернет.

Наказ МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 № 1101 „Про розроблення, закупівлю та впровадження у 2011 році комп’ютерних навчальних програм (програмних засобів навчального призначення) для загальноосвітніх навчальних закладів” [5]

Наказом затверджуються Технічні вимоги до комп’ютерних навчальних програм (програмних засобів навчального призначення) для загальноосвітніх навчальних закладів, які розроблено на основі Тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів (див. вище) з деякими доповненнями, зокрема застосовується назва "програмний засіб навчального призначення" (ПЗНП), доповнено вимоги до:
  • структури програмного засобу навчального призначення;
  • програмного забезпечення ПЗНП - повинне відповідати вимозі кросплатформеності та виконуватись щонайменше на сімействі ОС Microsoft Windows та Linux;
  • гарантійних та післягарантійних зобов'язань розробника.

Див. також[]

Накази МОНмолодьспорту України №37 від 19.01.2012 "Про створення інформаційного освітнього середовища на базі безкоштовного електронного ресурсу «Щоденник.ua»" [6] та №122 від 08.02.2012 "Про скасування наказу МОНмолодьспорту України від 19.01.2012" [7]

Наказом МОНмолодьспорту України №37 від 19.01.2012 затверджувався план створення інформаційного освітнього середовища на базі безкоштовного електронного ресурсу «Щоденник.ua», серед заходів, які повиннібули здійснюватися – підключення загальноосвітніх навчальних закладів до електронного освітнього ресурсу «Щоденник.ua» (2012), розробка програми та методичних рекомендацій для навчання вчителів роботі в електронному освітньому ресурсі «Щоденник.ua» та ін. Однак 08.02.2012 Наказом МОНмолодьспорту України №122 вищевказаний наказ було скасовано як такий, що не пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
Очікується, що наказ МОНмолодьспорту України "Про створення інформаційного освітнього середовища на базі безкоштовного електронного ресурсу «Щоденник.ua»" згодом буде прийнятий з дотримання процедури державної реєстрації

Наказ МОНмолодьспорту України від 29 липня 2011 р. № 907 „Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів” [8]

Наказ МОН України від 06.10.2010 № 931 „Щодо функціонування Інтернет-порталу „Єдине освітнє інформаційне вікно України” – www.osvita.com [9]

Advertisement