Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

«Платформа економічного патріотизму» — документ, який розробила Антикризова рада громадських організацій України. Він був схвалений на XV позачерговому з'їзді УСПП в листопаді 2017.

Розділ «Розвиток державних електронних ресурсів, регулювання ІТ-галузі та сфери зв’язку та інформатизації»[]

Сьогодні ІТ-галузь та сфера зв’язку та інформатизації залишаються одними з найпривабливіших галузей України. Але соціально-економічна ситуація, проблеми, що десятиліттями накопичувались у галузі не дозволяють вивести їх у лідери.

Основними чинниками, що продовжують погіршувати ситуацію є:

 • відсутність єдиної державної політики у цих сферах та спроби створити умови для узурпації телекомунікаційної галузі України;
 • продовження тиску правоохоронних органів на ІТ-бізнес, обшуки та вилучення телекомунікаційного обладнання в високотехнологічних українських компаніях, вжиття невиправданих обмежувальних заходів, що призводять до блокування діяльності українських ІТ та телекомкомпаній, масового відтоку фахівців й вивід капіталів та ресурсів закордон;
 • відсутність конкретних результатів щодо лібералізації доступу на телекомунікаційний ринок, створенню умов для розвитку новітніх технологій (зокрема 3G/4G, технологічної нейтральності тощо), збільшенню обсягу послуг, задоволенню попиту споживачів в сучасних та якісних телекомунікаційних послугах;
 • гальмування заходів, спрямованих на безперешкодне підключення жилих будинків усіх форм власності до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет з метою забезпечення, шляхом надання відповідних телекомунікаційних послуг, реалізації е-освіти, е-уряду, е-демократії, е-комерції, е-медицини, надання електронних довірчих послуг тощо;
 • перевищення повноважень регулятором, що призводить до зловживань та дискримінації на ринку телекомунікацій, що в свою чергу негативно відображається на інвестиційній діяльності в галузі зв’язку та створює підґрунтя для посилення монополізму тощо.

Пропонується вжити таких заходів:

Державні електронні ресурси

 • запровадження ефективної системи електронного урядування в Україні шляхом застосування сучасних інноваційних підходів, методологій та технологій (у тому числі Інтернету речей, хмарної інфраструктури, Blockchain, Mobile ID, shareding economy, просування методики опрацювання даних великих обсягів (Big Data);
 • впровадження та розвиток систем електронних, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації в Україні.
 • визначення на законодавчому рівні порядку взаємодії державних інформаційних ресурсів, а також технологічної нейтральності, вільного вибору програмного забезпечення і постачальників послуг;
 • внесення змін до законодавства щодо ліквідації дублювання функцій, пов’язаних з електронним урядуванням (Державне агентство з питань електронного врядування, Міністерство юстиції, НКРЗІ, Адміністрація Держспецзв’язку, Мінекономрозвитку (Єдиний державний портал адміністративних послуг), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (захист персональних даних) тощо);

Регулювання ІТ-галузі та сфери зв’язку та інформатизації

 • оголосити мораторій на прийняття законів і регуляторних актів, які наносять шкоду забезпеченню основних прав людини, зокрема вільного доступу громадян України до мережі Інтернет;
 • визначити на законодавчому рівні заборону вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних термінів систем зв’язку, за умов можливості здійснення копіювання інформації;
 • завершити процедуру повернення в державну власність пакету акцій телекомунікаційної компанії “Укртелеком”;
 • завершити розробку та затвердження КМУ Правил надання доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та відповідних Методик для розвитку телекомунікаційних мереж;
 • створити умови для прискорення розгортання мереж третього покоління – 3G та запровадження систем зв’язку четвертого покоління –4G (LTE) та технологічної нейтральності;
 • поширити на ринок телекомунікацій дію антимонопольного законодавства;
 • створити умови (відсутні стимули) для впровадження сучасних технологій, більш ефективних з точки зору використання РЧР, розробити Методику розрахунку рентної плати за РЧР з урахуванням вимог ЄС (плата за адміністрування РЧР), що сприятиме зниженню рентної плати за радіочастотний ресурс до рівня середньосвітових ставок,
 • створити умови для впровадження новітніх технологій захисту інформації та кіберзахисту в телекомунікаційних та інформаційних системах (системах електронних комунікацій) різного призначення, національних електронних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, систем управління технологічними процесами, у тому числі технологій та засобів захисту інформації, зокрема криптографічного та технічного захисту інформації;
 • спростити систему реєстрації національних патентів;
 • завершити виконання заходів щодо:
  • розбудови національної ефірної цифрової мережі телевізійного мовлення стандарту DVВ-Т та DVВ-Т2;
  • вивільнення смуг частот цифрового дивіденду для розгортання LTE-мереж зв’язку;
  • запровадження технологій бездротової передачі цифрової інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіодіапазону (цифрове радіо) у форматах DAB, DAB+, DRM.

Джерело[]

Advertisement