Комп'ютери в Україні вики
Advertisement

Глосарій термінів

Навіщо це[]

ВАЖЛИВО ДЛЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ АВТОРІВ ТА РОЗУМІННЯ “НАВІЩО ЦЕ”: ось стаття про Ландшафт 4.0, версія 1.0 - де власне і використовуються всі ці терміни. Наявність глосарію допоможе користувачам ландшафту розбиратись чому та чи інша компанія знаходиться у відповідному сегменті, і чи це правильно.

Терміни із визначеннями[]

Терміни упорядковані за українською абеткою.

Автоматизоване навчання машин (Machine Learning) — див. Машинне навчання

Агенти цифрової економіки — див. Суб'єкти цифрової економіки

Адитивне виробництво (Additive manufacturing)

Бізнес-аналітика (Business Intelligence) – Консолідована аналітична звітність масштабу підприємства. Система достовірного ручного введення даних. Технологічний синергетичний кумулятивний ефект Звітність -> Аналітика -> Планування. (Building) Information Modeling – Інформаційне Моделювання (історично від 3D-моделювання будівель). Імітаційне (програмне) моделювання АТК (перед інсталяцією і введенням в дію, потім для модернізації).

Великі дані (Big Data). Зберігання великих обсягів даних. Переміщення великих обсягів даних. Пошук кореляцій, швидкі обчислення в реальному часі і повільні фонові обчислення на великих обсягах даних.

Великі дані - масиви динамічних даних великих об’ємів та різних видів, що вимагають ефективних методів обробки для отримання розширеної інформації та інсайтів, цінних для прийняття рішень.

Головний варіант для перекладу: Big data is high-volume, -velocity and -variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision making (Gartner).

- в інформаційних технологіях за визначенням К. Лінч, Д. Леней – набір методів та засобів опрацювання структурованих і неструктурованих різнотипних динамічних даних великих обсягів з метою їх аналізу та використання для підтримки прийняття рішень \. Є альтернативою традиційним системам управління базами даних і рішенням класу Business Intelligence. До цього класу відносять засоби паралельного опрацювання даних (NoSQL, алгоритми MapReduce, Hadoop)

Віртуальна реальність (Virtual Reality) — уявна реальність, яка створена за допомогою комп’ютерного моделювання, що забезпечує візуальні і звукові ефекти, які занурюють користувача у штучний тривимірний світ, що дає відчуття присутності в об’єктивній реальності з високим ступенем реалізму.

Генетичні алгоритми

Доповнена реальність (Augmented Reality) — технологія імплантації віртуальної інформації у реальне середовище у режимі реального часу.

IIoT — див. Промисловий Інтернет речей

Індустрія 4.0 (Industry 4.0) - означає наступний етап цифрової трансформації виробничих підприємств, що супроводжується прискореним впровадження технологій як промисловий інтернет речей, аналітика великих даних, штучний інтелект, нове покоління роботів, додана реальність тощо. Разом це веде кращої синергії ІТ та ОТ (виробничих технологій), до зміни бізнес-моделей та значного прискорення іноваційного розвитку.

Головний варіант для перекладу: We define Industry 4.0 as the digital transformation of manufacturing, leveraging third platform technologies, such as Big Data/Analytics and innovation accelerators, such as the (Industrial) Internet of Things; and requiring the convergence of IT (Information Technology) and OT (Operational Technology), robotics, data and manufacturing processes to realize connected factories, smart decentralized manufacturing, self-optimizing systems and the digital supply chain in the information-driven cyber-physical environment of the fourth industrial revolution (3).

Інтелектуальна система — див. Кібер-фізична система

Інтернет речей (Internet of Things — IoT) – екосистема, в якій об'єкти можуть спілкуватися між собою, за посередництвом людини, або без її участі.[1]

Це обчислювальна мережа (зараз – інтернет) розумних фізичних девайсів (КФC), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або з зовнішнім середовищем. Протоколи OPC-UA, MQTT, ODATA як універсальна інтернет комунікація. HTML5-браузер як HTML5 RDP Client. SQL-СУБД як універсальний архіватор даних. JavaScript як універсальна мова програмування для клієнтських, серверних і скриптових (в хмарних SCADA) додатків. Вбудовані системи і системи ревального часу. Автоматне (суб'єктно-орієнтоване) програмування як парадигма програмування розумних девайсів (суб'єктів інтернету речей). Сенсорні мережі (моти, шлюзи, протокол ZigBee). Теорія Event-driven Control в ТАУ.

Це об'єднана екосистема, в якій розумні фізичні, цифрові об'єкти та люди мають розширені можливості для доступу до даних, їх безперешкодного обміну, аналітики та перетворення в інформацію, зручну та цінну для прийняття рішень. Ключова різниця між ІоТ та просто дистанційним обміном - зв’язком – це здатність застосунків ІоТ інтегрувати дані по всьому підприємству з метою значного покращення кінцевої цінності для споживача.

Головний варіант для перекладу: The Internet of Things enables a smarter bridging of digital, physical and human spheres by adding data capture and communication capacities to objects in a secure way to a networked environment (1)
Вперше термін "Інтернет речей" був офіційно визнаний у 2005 році, коли про це почали говорити на ITU Internet Reports 2005. Інтернет речей є екосистемою, де об'єкти об'єднуються для обміну даними. Складність системи не має значення. Важливим аспектом, який визначає об'єкт, є його здатність підключатися до мережі та обміну інформацією.

Інтерфейс управління операціями (Operation Management Interface) – людино-машинний інтерфейс до автоматизованих технологічних процесів і виробництв.

ІоТ — див. Інтернет речей

Кібер-фізична система (КФС), також Розумна система, також Інтелектуальна система – це інтерактивна мережа з фізичних та обчислювальних компонентів, які спроектовані і функціонують як єдине ціле. КФС історично походять від агрегатів з вбудованими системами управління і від промислових Автоматизованих технологічних комплексів (АТК = Технологічний об'єкт управління + АСУ). КФС є актором (реалізує алгоритм управління об'єктом) і комунікатором (реалізує обмін даними). Сучасні технології обробки даних роблять з концепції КФС реальні КФС. Саме сучасні технології обробки даних, а не складні внутрішні алгоритми і математика, роблять КФС активним агентом і комунікатором цифрової економіки/

Комп'ютерне бачення (Computer vision) -

КФС — див. Кібер-фізична система

М2М — див. Спілкування машина до машини

Машинне навчання (Machine Learning), також Автоматизоване навчання машин - це область наукового знання, яка працює з алгоритмами, «здатними навчатися».

Менеджмент операційних технологій (Operation Technologies Management) ≠ автоматизація технологічних процесів і виробництв.

Моніторинг активів (Asset tracking)

Наука про дані (Data Science)

Нейронні мережі

Нечітка логіка

Операції технологічні — промислові процеси і виробництва.

Операційні технології (Operation Technologies) — технології автоматизації промислових процесів і виробництв.

Платформа Інтернету речей (IoT Platform) — це важливий компонент в екосистемі IoT. Платформа IoT надає кілька сервісів і є зв'язуючим середовищем між пристроями та даними, що зберігаються в хмарі. Платформа IoT надає кілька видів послуг, таких як:

 1. Зберігання даних. Інформація, що надсилається датчиками, зберігається у хмарі та використовується пізніше.
 2. Послуги з підключенням. До платформи IoT можна підключити кілька пристроїв, використовуючи декілька протоколів (MQTT, HTTP, CoAP та ін.).
 3. Аналіз даних: набір сервісів, які використовують збережені дані для цілей, починаючи від простої служби до машинного навчання і так далі.
 4. Візуалізація даних. Візуалізація передбачає кілька способів представлення даних за допомогою діаграм.

Предиктивна аналітика (predictive analytics) - сукупність методів статистичного аналізу з моделями прогнозування, машинного навчання та аналізу даних (data mining), які разом аналізують поточні та історичні факти для того, щоб зробити прогноз на майбутні сценарії розвитку.

Predictive analytics encompasses a variety of statistical techniques from predictive modeling, machine learning, and data mining that analyze current and historical facts to make predictions about future or otherwise unknown events. (Wiki)

Предиктивне обслуговування (Predicitve maitenance, PdM) - техніки обслуговування обладнання, що базуються на аналітиці його реального стану та прогнозах, які точно визначають момент необхідності в огляді чи ремонті машини. PdM є економічно вигідною альтернативою методу ППР (планово-попереджувальним роботам), чи превентивній діагностиці, які не базуються на реальному стані обладнання, а отже значно більш витратні по часу та людським ресурсам.

Predictive maintenance (PdM) techniques are designed to help determine the condition of in-service equipment in order to predict when maintenance should be performed. This approach promises cost savings over routine or time-based preventive maintenance, because tasks are performed only when warranted. (Wiki)

Промисловий Інтернет речей (IIoT) – об'єднана екосистема розумних машин, цифрових систем та людей, здатних вести виробничі операції на новому інтелектуальному рівні з використанням просунутої аналітики даних й з метою значно кращих показників бізнесу.

Головний варіант для перекладу: The Industrial Internet of Things can be defined as ‘machines, computers and people enabling intelligent industrial operations using advanced data analytics for transformational business outcomes”
Інший варіант: багаторівнева система, яка складається з давачів та контролерів, встановлених на конкретних вузлах і агрегатах промислового об'єкта, засобів передачі даних та їх візуалізації, аналітичних інструментів інтерпретації інформації

IIoT - це набір технологій та стратегій, отриманих від IoT, що застосовується до систем промислового виробництва. Наприклад, IIoT може використовуватися для моніторингу виробничої системи, щоб забезпечити більш високий рівень якості. ІІoТ обіцяє мати значний вплив на виробничі системи. Ідея, що стоїть за IIoT, - це використання інтелектуальних машин із датчиками для поліпшення якості та ефективності продукції. Важливий аспект представлено технологією "машина до машини" (M2M).

Див. також Top 20 IoT Platforms in 2018 (Updated)

Промислові предмети, придатні для носіння (Industrial Wearables) (like Apple watch, Fitbits for entertainment, fitness and health monitoring ???)

Розумна система — див. Кібер-фізична система

Розумне підприємство (Smart Factory) — див. Цифрове підприємство

Розумні об'єкти та застосування (Smart – Home, Agro, Retail, Logistic, Transport…) -

Розумні продукти (Smart products)

Спілкування машина до машини (M2M) – це набір протоколів та методів, що використовуються для того, щоб машини спілкувалися одна з одною. Ця різновидність IoT широко використовується в "Промисловому Інтернеті речей". Вона фокусує увагу на способах обміну даними між машинами без людського втручання.

Суб'єкти цифрової економіки, також Агенти цифрової економіки – розподілені взаємодіючі кібер-фізичні системи (АТК, розумні девайси і роботи).

Хмарні обчислення (Cloud Computing) – інтернет клієнт-серверна архітектура. Хмарна архівація даних. Хмарна колективна розробка проекту. Хмарний моніторинг КФС (режим тільки читання). Хмарне управління в реальному часі (хмарна SCADA і хмарний PLC). Віртуалізація. Резервування

Хмарні обчислення - це характерна функція Інтернету речей, коли чисельні застосунки (додатки) та сервіси мають мають свій хостинг та надаються через Інтернет, замість того, щоб утримувати в себе всю необхідну інфраструктуру, сервісне програмне забезпечення та обслуговуючий персонал.

Cloud computing is an oft-used feature of the Internet of Things, wherein various apps and services are hosted and delivered over the Internet rather than requiring new infrastructure, personnel, or software on the ground (3)

Цифризація (Digitalization)

Цифрова економіка – це економіка інформатизації, автоматизації та роботизації.

Цифрова трансформація (Digital transformation) - організаційні чи суспільні зміни, що характеризуються впровадженням цифрової технології в усі аспекти взаємодії з людиною. Трансформаційний етап наступає тоді, коли використання технологій надає нові, інноваційні методи роботи, замість простого розширення чи підтримки традиційних (старих) методів.

Головний варіант для перекладу Digital transformation is the change associated with the application of digital technology in all aspects of human society. ... The transformation stage means that digital usages inherently enable new types of innovation and creativity in a particular domain, rather than simply enhance and support traditional methods (wiki)

Цифрове підприємство (Digital Enterprise), також Розумне підприємство (Smart Factory) — розподілена мобільна інтернет мережа КФС / RTU = PLC + OMI + BPM + BI + IM + IoT + CloudNet + Data Science

Цифрове проектування та симуляція (Digital design & simulation) -

Четверта промислова революція – практична реалізація Цифрової економіки.

Штучний інтелект (A.I.) –це галузь інформатики, що займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, тобто систем, що володіють можливостями, що ми традиційно зв'язуємо з людським розумом, — розуміння мови, навчання, здатність міркувати, вирішувати проблеми і т.д.

Англо-український словник[]

 1. A.I. – Штучний інтелект
 2. Additive manufacturing – Адитивне виробництво
 3. Asset tracking – Моніторинг активів
 4. Augmented Reality — Доповнена реальність
 5. Big Data – Великі дані
 6. Business Intelligence – Бізнес-аналітика
 7. Cloud Computing – Хмарні обчислення (
 8. Computer vision – Комп'ютерне бачення (
 9. Data Science — Наука про дані (
 10. Digital design & simulation – Цифрове проектування та симуляція (
 11. Digital Enterprise Цифрове підприємство (
 12. Digital transformation - Цифрова трансформація
 13. Digitalization – Цифризація
 14. IIoT — Промисловий Інтернет речей
 15. Industrial Wearables – Промислові предмети, придатні для носіння (
 16. Industry 4.0 – Індустрія 4.0
 17. Internet of Things – Інтернет речей
 18. IoT — див. Internet of Things
 19. IoT Platform — Платформа Інтернету речей
 20. M2M – Спілкування машина до машини
 21. Machine Learning – Автоматизоване навчання машин, Машинне навчання
 22. Operation Management Interface – Інтерфейс управління операціями
 23. Operation Technologies – Операційні технології
 24. Operation Technologies Management Менеджмент операційних технологій
 25. PdM – Предиктивне обслуговування
 26. Predicitve maitenance, PdM – Предиктивне обслуговування
 27. predictive analytics – Предиктивна аналітика
 28. Smart – Home, Agro, Retail, Logistic, Transport…) – Розумні об'єкти та застосування (
 29. Smart Factory — Розумне підприємство (
 30. Smart products – Розумні продукти
 31. Virtual Reality – Віртуальна реальність

Джерела для перекладу[]

ОЮ: ось кілька джерел для перекладу

Див. також[]

Примітки[]

Advertisement